BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaleta Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne - nauka teoretyczna czy stosowana
Strategic Management - Theoretical or Applied Science
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 47-52
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Nauki o zarządzaniu, Metody zarządzania
Strategic management, Management sciences, Methods of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł pt. "Zarządzanie strategiczne - nauka teoretyczna czy stosowana" dotyczy próby powiązania nurtu teoretycznego i pragmatycznego w nauce zarządzania strategicznego. Badania podstawowe służą w tym przypadku rozpoznaniu prawidłowości w zakresie rozwoju organizacji i metod zarządzania tym procesem. Z kolei badania stosowane skupiają się na propozycjach usprawniania mechanizmów rozwojowych. Kluczowe dla przyszłości zarządzania strategicznego jest równorzędne korzystanie z dorobku obu nurtów badawczych i doprowadzenie do ich dopełniania się. (abstrakt oryginalny)

"Strategic management - theoretical or applied science" paper presents an attempt to link a theoretical and pragmatic approach in the discipline of strategic management. The fundamental theoretical research is aimed in this case at recognising nature of the organisational development and management methods of the process. On the other hand, the applied approach concentrates more on improvement recommendations for the mechanisms of this development. It is key for the future of strategic management to treat work of both approaches equivalently and complementary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu