BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategia przedsiębiorcy a strategia przedsiębiorstwa
The Strategy of Entrepreneur and Corporate Strategy
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 65-75, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorca
Corporation strategies, Enterprises, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie poświęcone zostało zbadaniu relacji między strategią przedsiębiorcy i strategią przedsiębiorstwa. Konieczna okazała się w tym celu analiza semantyczna kategorii przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, wskazanie na znaczenie układu interesów i celów interesariuszy dla kształtowania zachowań strategicznych oraz wskazanie na różne warianty rozlokowania ról przedsiębiorczych w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Następnie główna uwaga skierowana została na wykazanie wpływu rozlokowania ról przedsiębiorczych w przedsiębiorstwach i siły wpływu poszczególnych grup interesariuszy (biorąc przy tym pod uwagę układ ich interesów i celów), na kształtowanie się orientacji strategicznych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to examine the relationship between an individual strategy of entrepreneur and a corporate strategy. Semantic analysis of the terms entrepreneur and enterprise, indication of the importance of the interests and objectives of the stakeholders for the development of strategic behavior, as well as indication of the different possibilities of entrepreneurial roles location for the company were necessary for the purpose. Next to that the main attention was directed to examine the impact of location of the entrepreneurial roles and particular stakeholders (taking into account their interests and goals) for the development of the strategic orientation of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93.
  2. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037.
  3. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  4. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
  5. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  6. Supernat J., Pojęcie przedsiębiorstwa Instytut Nauk Administracyjnych. Uniwersytet Wrocławski, [www.supernat.pl/wykłady/plik/i_37_2_Microsoft].
  7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 nr 220 poz. 1447.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu