BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej
Economic Rent in Perspective of Main Strategic Management Paradigms
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 77-83, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Renta ekonomiczna, Nauki o zarządzaniu
Strategic management, Economic annuities, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie demarkacji ujęć zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej. Autor przedstawił tutaj dwie klasyczne renty ekonomiczne: zasobową i pozycyjną (ricardiańską i chamberlinowską) obecne już w opisywaniu strategii. W drugiej części pracy wskazano na dwie współczesne próby zdefiniowania przestrzeni biznesu z perspektyw renty innowacyjno-przedsiębiorczej i sieciowej (relacyjnej). W artykule wykorzystano więc dorobek ekonomii nauk o zarządzaniu. Artykuł jest w pewnym stopniu próbą znalezienia pewnych wspólnych cech łączących te zbiory wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to carry out demarcation shots of strategic management from the perspective of economic rent. The author presents two classic economic rents: resource and positional (Ricardian and Chamberlin). These rents are used at describing strategies. In the second part of the study the author pointed new propositions, contemporary attempts to define the business from a rent perspective. These are innovation and entrepreneurship rents and network rent (relational). The article connect the achievements of economics and management sciences. The article is an attempt to find some common features networking those two sets of knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aleksandrowicz P., (2012), Keynes kontra Hayek, [www.obserwatorfinansowy.pl] (dostęp 28.01.2013).
  2. Alvarez S.A., (2007), Entrepreneurial rents and the theory of the firm, Journal of Business Venturing, vol. 22, issue 3, May 2007, pp 427-442.
  3. Blaug M., (1994), Teoria ekonomii, PWN Warszawa.
  4. Huerta de Soto J., (2008), Spór metodologiczny (Methodenstreit) Szkoły Austriackiej, [www.mises.pl/280] (dostęp 20.01.2013).
  5. Rumelt R. P., (1997), Towards a Strategic Theory of the Firm. [in:] Competitive Strategic Management, (1977), (ed.) Lamb R. B., Prentice Hall New Jersey, [in:] Foss N. J., (1997), Resources, Firms and Strategies, Oxford University Press.
  6. Schumpeter J., (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN Warszawa.
  7. von Mises L., (1990), Money, Method, and the Market Process, Kluwer Academic Publishers, Norwell, s. 11.
  8. von Mises L., (2007), Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, 2007, s. 218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu