BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szplit Andrzej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Paradygmaty zarządzania wobec teorii ORDO ładu gospodarczego
The Management Paradigm and the ORDO Theory of Economic Order
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 85-92, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Paradygmaty zarządzania, Ekonomia instytucjonalna, Rozwój zrównoważony
Management paradigms, Institutional economics, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauki o zarządzaniu bardzo znacząco poszerzają obszar przedmiotu badań, poszukując jednocześnie immanentnych dla siebie metod badawczych, porządkując wiedzę o paradygmatach i prawach, czy też wiarygodnych prawidłowościach. Zarazem są lub mogą być w relacjach z innymi naukami i teoriami. Jedną z takich relacji są powiązania nauk o zarządzaniu z teoriami ordo. W artykule przedstawia się podstawy uwarunkowań paradygmatów współczesnego zarządzania w relacjach do teorii ordo. (abstrakt oryginalny)

Management Science widely extends the area of research subjects, at the same time searching for specific research methods, and organizing paradigms and knowledge of laws or regularities. It also is or may be related to other disciplines and theories. One of the links is the connection of Management Science and the ORDO theories. The article presents the conditions of modern management paradigms in relation to the ORDO theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buchanan J., Economics in the Post-Socialist Century, w: J.W. Hey, ed., The Future of Economics, Blackwell, Oxford, 1992.
  2. Czakon W., Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, (red), Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2011.
  3. Fiedor B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, Warszawa "Ekonomista", nr 3, 2010.
  4. Habermann G., Vision und Tat. Ein Ludwig Erhard Brevier, Thun, Ott. Verlag 2000.
  5. Pysz P., Państwo i ład gospodarczy w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, w: Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa PTE 2005.
  6. Rudolf S., Wpływ Nowej Ekonomii Instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu, w: Przedsiębiorstwo przyszłości (red) I. Hejduk, Warszawa OiZ Orgmasz 2009.
  7. Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa PWE 2012.
  8. Suszyński C., W stronę nowego paradygmatu przedsiębiorstwa. Kontekst przeobrażeń i zarządzania zmianami, w: Zarządzanie procesami restrukturyzacji, (red) R. Borowiecki i A. Jaki, Kraków Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2012.
  9. Wilkin J., Czy współczesna ekonomia jest instrukcją obsługi mechanizmu gospodarczego?, Warszawa "Ekonomista" 2012, nr 3.
  10. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa WN PWN 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu