BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Teorie zmian w teorii zarządzania strategicznego : próba kojarzenia
Theories of Change in the Theory of Strategic Management : the Attempt of Associating
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 93-104, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Modele zarządzania, Teorie zarządzania
Strategic management, Management models, Management theories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zidentyfikowano i przeanalizowano potencjał teoriotwórczy czterech bazowych modeli zmian Van de Vena i Poola w zakresie zarządzania strategicznego. Stwierdzono, że największy potencjał w tym zakresie ma teoria dialektyczna. Przestawiono wykorzystanie jej idei w uzasadnieniu zasobowego podejścia do generowania strategii, nastawionego na wykorzystywanie okazji. (abstrakt oryginalny)

In the paper the potential of developing theory of four underlying models of changes by Van de Ven and Pool in the scope of strategic management was identified and analysed. It was said that the biggest potential in this area the dialectic theory had. The usage of this idea in justifying resource- based view to generate the strategy, which is focused on using occasions, was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K. (1987), The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, IL.
 2. Ansoff H.I. (1965), Corporate Strategy, New York, McGraw-Hill.
 3. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwa Gnome, Katowice.
 4. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Cyert R.M., March J.G. (1963), A behavioral theory of the firm, New Jersey, Prentice Hall.
 6. Dąbrowski J.(2002/2003), Zmiany strategiczne w teorii praktyce zarządzania, WSzPiZ, Warszawa.
 7. Greiner L. (1972), Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, 50 (4).
 8. Hannan M.T., Freeman J. (1984), Structural inertia and organizational change, American Sociological Review, 49.
 9. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa, 2009, s. 204 i 205.
 10. Krupski R., Szkoła zasobowa - znikające cele [w:] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka (red. H. Bieniok i T. Kraśnicka), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2010, s. 66-76.
 11. Krupski R., Teleologiczne rozterki na poziomie strategicznym [w:] Systemy i procesy zmian w zarządzaniu. Refleksje nad teraźniejszością i wyzwaniami przyszłości (red. A. Barabasz, G. Bełz), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 12. Krzakiewicz K. (2012), Teorie rozwoju organizacyjnego i zmiany w organizacji [w:] Systemy i procesy zmian w zarządzaniu (red. A. Barabasz, G. Bełz), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Latusek-Jurczak D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Mintzberg H. (1984), Power and organization life cycles, Academy of Management Review, 9 (2).
 15. Quinn J.B. (1980), Strategies for change: Logical incrementalism, Irwin, Homewood.
 16. Senge P.M. (1992), Building Learning Organisation, Journal of Quality and Participation, March.
 17. Sułkowski Ł. (2010), Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, PWE, Warszawa 2010.
 18. Tushman L.M., Anderson P.C., O'Reilly C. (1997), Technology cycles, innovation streams and ambidextrous organisation: organization renewal through innovation streams and strategic change [w:] Tushman L. M., Anderson P.C. (red.), Managing strategic innovation and change, New York, Oxford University Press.
 19. Van de Ven, A. H. Poole M. S. (1995), Explaining development and change in organizations, Academy of Management Review.
 20. de Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 21. Weick K.E. (1979), The Social Psychology of Organizing, Reading, MA, Addison Wesley Publishing Company.
 22. Winter S.G. (1987), Natural Selection and Evolution [w:] The New Polgrave of Economics, Vol. 2, Macmillan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu