BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Zrównoważony rozwój a sfera konsumpcji
Sustainable Development vs. Sphere of Consumption
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 2 (17), s. 31-41, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Żywność ekologiczna, Zdrowa żywność, Dystrybucja produktu
Consumption, Organic food, Health food, Product distribution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczne rozwiązywanie rosnących problemów środowiska przyrodniczego uwarunkowane jest w znacznym stopniu zmianą w zachowaniach podstawowych podmiotów gospodarczych, czyli producentów i konsumentów. Przez dłuższy czas instrumenty ekonomiczne i prawne ukierunkowane były na wywołanie proekologicznych zachowań przede wszystkim w sferze produkcji, której przypisywane było kluczowe znaczenie w oddziaływaniu na stan środowiska. Tymczasem zachowania konsumentów mają równie ważne znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów środowiska, jak zachowania producentów. Problem ten jest mocniej akcentowany dopiero od lat dziewięćdziesiątych, od przyjęcia na Światowej Konferencji ONZ poświęconej problemom środowiska Deklaracji z Rio. Uznaje się w niej, że podstawowym paradygmatem globalnej polityki ekologicznej jest koncepcja rozwoju zrównoważonego, której integralnym elementem jest zarówno zrównoważona produkcja, jak i konsumpcja.(fragment tekstu)

The basic paradigm of global policy is the concept of sustained development one of whose elements is balanced consumption. This leads to the increase in the importance of consumption and the consumer in solving current problems of natural environment. The process of pro-ecological changes in consumers' behaviours depends on many factors of both economic and social character. The increase of consumers' ecological awareness, improvement of their financial situation and improved supply of ecological products all play a key role. Ecological transformations in the area of consumption are accompanied by appropriate changes in the sphere of product manufacture and distribution because the scale of modern problems occurring in the natural environment imposes adjustment actions in all areas of economy. This means that changes in the model of consumption barely form an element of a wider phenomenon which involves the entire economy. Changes in the model of consumption resulting from the concern for the environment are not universal but occur only in a certain group of customers. The distinctive features of this group of consumers include: relatively high income, high level of education and medium age. This group constitutes a small percentage of the total group of consumers with a tendency for a steady increase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu