BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekutowska Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Znaczenie proeksportowej strategii rozwoju dla krajów rozwijających się
The Meaning of Pro-export Strategy for Developing Countries
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 255-264, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Handel międzynarodowy, Strategie proekologiczne
Developing countries, International trade, Pro-ecological strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola handlu zagranicznego w uprzemysłowieniu i rozwoju gospodarczym jest ważnym problemem w aspekcie orientacji i ukierunkowania polityki handlowej, związanej z rozwojem przemysłu. Istnieją dwie strategie, które uwzględniają rolę handlu zagranicznego: antyimportowa i proeksportowa. Obie są stosowane w praktyce, ale, oparte na innych założeniach, przynoszą odmienne efekty. Sukcesy krajów nowo uprzemysłowionych realizujących strategię proeksportową pozwalają przypuszczać, że jest ona w stanie przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej danego kraju. Jest to szczególnie istotne dla wielu krajów rozwijających się, dla których aktywna integracja z gospodarką światową może być krokiem w kierunku przyspieszenia ich rozwoju. Dlatego, uzasadnionym wydaje się dokonanie analizy głównych założeń tej strategii oraz warunków, jakie muszą zaistnieć, aby jej realizacja przełożyła się na sukcesy gospodarcze danego kraju. Realizacja założonych celów wymagała analizy literatury przedmiotu oraz analizy danych statystycznych, dotyczących efektów towarzyszących strategii proeksportowej. Ustalając związek między wybraną strategią a sytuacją gospodarczą danego kraju skoncentrowano się przede wszystkim na danych dotyczących efektywności makroekonomicznej procesów rozwojowych w krajach nowo uprzemysłowionych, które z powodzeniem realizowały strategię proeksportową. (fragment tekstu)

There are several factors which have contributed to the developmental diversity in the world economy. The diversity results from various factors, such as gross domestic product (GDP) per capita or the volume of foreign trade. The countries with the higher figures in these areas are characterized by a higher of development. Consequently, it seems evident that for developing countries foreign trade is a significant factor in accelerating their economic growth. The importance of foreign trade is shown in two developmental strategies: anti - import and pro - export strategies, which, however - based on different assumptions - bring divergent effect in terms of industrialization as well as the improvement of the economic situation in a given country. The analysis of these effects leads to the assumption that the implementation of the pro - export strategy results in more benefits, such as a higher pace of industrial growth. The countries which have adopted the pro - export strategy have also increased their participation in global export, which led to their dynamic economic growth. The realization of those benefits, however, required specific internal and external conditions. Yet, there is no doubt, that in order to realize the pro - export strategy in developing countries it is essential to further liberate trade. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P. (2004), Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa, PWE, Warszawa.
 2. Dudziński J., Narękiewicz J. (2013), Kierunki rozwoju eksportu wybranych krajów azjatyckich na początku XXI wieku, "Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", t. 2, nr 33 [online], http://www.wneiz.pl/sip/numery/rok2013/studia-i-prace-wneiz-nr-33-2013-t-2/3811-kierunki-rozwoju-eksportu-wybranych-krajow-azjatyckich-na-poczatku-xxi-wieku, dostęp: 5 kwietnia 2014.
 3. Gwiazda A. (2000), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Krueger A. (1990), Perspectives on Trade and Development, Harvester Whearsheaf, New York.
 5. Kulig J. (1995), Otwieranie gospodarek krajów Azji Wschodniej: wnioski dla Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 6. Little I., Sitovsky T., Scott M. (1970), Industry and Trade in Some Developing Countries, Oxford University Press, London - New York - Toronto.
 7. Marszałek A. (1993), Gospodarka światowa: zarys wykładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Nakonieczna-Kisiel H. (1996), Handel zagraniczny jako bariera wzrostu gospodarczego: geneza, konsekwencje, przezwyciężanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Olszewski L. (red.) (1998), Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 11. Rosati D. (1990), Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa.
 12. Stiglitz J. E. (2004), Globalizacja, PWN, Warszawa.
 13. The World Bank (1987), World Development Report 1987, Oxford University Press, New York.
 14. UNCTAD Statistical Database [online], http://unctadstat.unctad.org, dostęp: 05 kwietnia 2014.
 15. Wziątek-Kubiak A. (1994), Orientacja proeksportowa a selektywna polityka przemysłowa, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu