BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Karolina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wpływ ujęć behawioralnych na zarządzanie strategiczne - kierunek rozwoju
The Influence of Behavioral Approaches on Strategic Management Theories and Research - the Direction of Development
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 119-130, tab., bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Behawioryzm, Decyzje strategiczne, Zarządzanie strategiczne
Behaviourism, Strategic decisions, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie dotychczasowych wpływów ujęć behawioralnych na teorie oraz zakres badań zarządzania strategicznego. Wpływy te umieszczono w trzech grupach charakteryzujących się określonym oddziaływaniem ujęć filozoficznych i metodologią badań: redukcjonizm, pluralizm i kontekstualizm. Ponadto odniesiono wpływy ujęć behawioralnych do dwóch obszarów w zarządzaniu strategicznym: obszaru związanego z podejmowaniem decyzji oraz obszaru związanego z realizacja zmiany strategicznej. Rozwinięcie kwestii zmiany strategicznej wskazuje na konieczność wzbogacenia podstawowych podejść behawioralnych w zarządzaniu strategicznym o podejście kontraktualne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present current influences of behavioral approaches on strategic management: reductionists, pluralists, conceptualists. The influences of behavioral approaches on strategic management can be referred to decision an strategic change. There is a need for development of new behavioral strategy based on resource-based view, which can be named: contractual behavioral approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews, K.R. (1971), The concept of corporate strategy, Richard D. Irwin, Homewood.
 2. Bandura A. (1977), Social Learning Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 3. Blau P.M. (2009), Wymiana i władza w życiu społecznym, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
 4. Boehlke J. (2010), Firma we współczesnej myśli ekonomicznej. Studium teoretyczno- metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 5. Bowman C., Ambrosini V. (2000), Value Creation Versus Value Capture. Towards a Coherent Definition of Value in Strategy, "British Journal of Management", vol. 11, nr 1, s. 1-15.
 6. Bowman C., Ambrosini V. (2007), Identifying Valuable Resources, "European Management Journal", vol. 25, nr 4, s. 320-329.
 7. Bowman C., Swart J. (2007), Whose Human Capital? The Challenge of Value Capture When Capital is Embedded, "Journal of Management Studies", vol. 44, nr 4, s. 488-505.
 8. Bromiley P. (2009), A prospect theory model of resource allocation, "Decision Analysis", vol. 6, no. 3, s.124-138.
 9. Brunsson N. (1982), The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies, and organizational action, "Journal of Management Studies", vol. 19, no. 1, s. 29-44.
 10. Coff R. (1999), When competitive advantage doesn't lead to performance: resource-based theory and the stakeholder bargaining power, "Organization Science", vol. 10, s. 119-133.
 11. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on organizational learning, "Administrative Science Quarterly", vol. 35, s. 128-152.
 12. Cyert, R., March J.G (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall Englewood Cliffs.
 13. De Witt B., Meyer R. (1994), Strategy. Process, Content, Context, West Publishing Company, St. Paul.
 14. Duhaime I.M., Schwenk C.R. (1985), Conjectures on cognitive simplification in acquisition and divestment decision making, "Academy of Management Review", vol. 10, no. 2, s. 287-295
 15. Felin T., Hesterly W.S. (2007), The knowledge-based view, nested heterogeneity, and new value creation. Philosophical consideration on the locus of knowledge, "Academy of Management Review", vol. 32, nr 1, s. 195-218.
 16. Fiol M. (1991), Managing culture as a competitive resource: an identity-based view of sustainable competitive advantage, "Journal of Management", vol. 17, s. 191-211.
 17. Fiske S.T., Taylor S.E. (2008), Social Cognition: From Brains to Culture. McGraw-Hill, Nowy Jork.
 18. Gbadamosi G., Joubert P. (2005), Money ethic, moral conduct and work related attitudes. Field study from the public sector in Swaziland, "The Journal of Management Development", vol. 24, nr 7-8, s. 754-763.
 19. Gavetti, G. (2012), Toward a Behavioral Theory of Strategy, "Organization Science", Vol. 23 Nr. 1, s. 267-285.
 20. Haksever C., Chaganti R., Cook R.G. (2004), A Model of Value Creation. Strategic View, "Journal of Business Ethics", vol. 49, nr 3, s. 291-305.
 21. Hodgkinson G.P., Maule A.J., Bown N.J. (2004), Causal cognitive mapping in the organizational strategy field: a comparison of alternative elicitation procedures, "Organizational Research Methods", vol. 7, s. 3-26.
 22. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII, s. 263-291.
 23. Kahneman, D., Tversky, A. (1972), Subjective probability: A judgment of representativeness, "Cognitive Psychology", vol. 3 no. 3, s. 430-454.
 24. Kahneman D, Slovic P, Tversky A. (1982), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press, Nowy Jork.
 25. March J.G., Simon H.A. (1958), Organizations. Wiley, Nowy Jork.
 26. Mazur K. (2011), Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa pracownik - organizacja. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 27. Milgrom P., Roberts J. (1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 28. Mintzberg H. (1987), Crafting Strategy, "Harvard Business Review", No. 7, s. 66-75.
 29. Nisbett R.E., Ross L. (1980), Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 30. Nguyen T, Schüßler A. (2013), How to Make Better Decisions? Lessons Learned from Behavioral Corporate Finance, "International Business Research" Vol. 6, No. 1, s. 187-198.
 31. Perechuda K. (2012), Ontologiczne mistyfikacje "zamiarów strategicznych". Strategie jako ciąg schematów mentalnych, w: R. Krupski (red.): Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe WWSZiP nr 17 (1), s. 121-126.
 32. Powell T.C., Lovallo D., Fox C.R. (2011), Behavioral strategy, "Strategic Management Journal", vol. 32, no. 13, s. 1369-1386.
 33. Quinn J.M. (1978), Strategic Change: "Logical Incrementalism", "Sloan Management Review", No. 20, s. 7-21.
 34. Rousseau D.M. (1995), Psychological contracts in organizations. Understanding written and unwritten agreements, CA: Sage, Thousand Oaks.
 35. Rybicki J. (2012), Podejście holistyczne w zarządzaniu strategicznym, w: R. Krupski (red.): Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe WWSZiP nr 17 (1), s. 127-141
 36. Shefrin, H. (2007), Behavioral Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, Londyn.
 37. Schein E. (1980), Organizational Psychology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 38. Simon, H. (1991), Bounded Rationality and Organizational Learning. "Organization Science" vol. 2, no. 1, s. 125-134.
 39. Wildavsky A. (1972), The self-evaluating organization, "Public Administration Review", vol. 32, no. 5, s. 509-520.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu