BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przeżyje najlepiej dostosowany
Best Adapted Survive
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 131-140, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Demokracja, Zarządzanie strategiczne
Management sciences, Democracy, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na dwóch istotnych kwestiach. Jedna to problem demarkacji ekonomii i nauk o zarządzaniu i w konsekwencji postulat komplementarności. Drugim podejmowanym w artykule zagadnieniem są wyjaśnienia dotyczące samoorganizacji i adaptacji jako dwóch głównych wyzwań badawczych dla zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on two important issues. One is the issue of demarcation economy and management science, and consequently calls for complementarity. Another issue undertaken in the article is an explanation of self-organization and adaptation as the two main challenges for strategic management research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett W.P., McKendrick D.G., Why are some organizations more competitive than others: evidence from a changing global market, Administrative Science Quarterly, Vol. 49, 2004.
 2. Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S., (2006) Economics of Strategy, Wiley.
 3. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w:, Ekonomista", nr 2 2008.
 4. Burgelman R.A., Maidique A., Wheelwright S.C., Strategic Management of Technology and Innovation, New York, USA, McGraw-Hill 2001.
 5. Eisenhardt K., 2003, Strategic decision making as improvisation, w: Skags T.B. red, The Northern Lights: Organizational Theory in Scandinavia, Marston Book Services, Oxfordshire 2003, s. 251.
 6. Eliason G., Schumpeterian innovation, market structure, and the stability of industrial development, w: Evolutionary Economics: Applications of Schumpeter's Ideas, w: Hanusch H. (red.) Cambridge University Press 2008.
 7. Fiedor B., Nauki ekonomiczne a współczesność. Modyfikacje paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauk, Biuletyn PTE, kwiecień 2010.
 8. Fjeldstad Ø.D., Snow C.C., Miles R.E., Lettl C., The architecture of collaboration, Strategic Management Journal, nr 33, 2012.
 9. Foster J., Metcalfe J.S., Economic emergence: An evolutionary economic perspective, "Journal of Economic Behavior & Organization" nr 82 2012.
 10. Galbraith J.R., The Multi-Dimensional and Reconfigurable Organization, Organizational Dynamics, Vol. 39, Issue: 02, April-June, 2010.
 11. Hannan M. T., Freeman J., The Population Ecology of Organizations, American Journal of Sociology, Volume 82, Issue 5.
 12. Hanusch H., Evolutionary Economics: Applications of Schumpeter's Ideas, Cambridge University Press 2008.
 13. Kasprzak T., Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, WNE UW, Warszawa 2000.
 14. Lovas B., Ghoshal S., Strategy as guided evolution, Strategic Management Journal, nr 9 2000.
 15. McKelvey B., Aldrich H., Populations, Natural Selection, and Applied Organizational Science, Administrative Science Quarterly Vol. 28, No. 1, Mar., 1983.
 16. Mesjasz C., Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, OiK, nr 4 2003.
 17. Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 18. Nemancich L.A., Keller R.T., Leading through the exploration/exploitation Paradoxes: How top Executives define their firm's innovation trajectory, artykuł prezentowany na konferencji The Academy of Management, Atlanta 2006.
 19. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, Warszawa 2012.
 20. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2009.
 21. Witt U., Evolutionary economics and psychology. w: Lewis A. (red.), The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu