BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszka Beata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Zagospodarowanie turystyczne w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i strategii rozwoju gminy
Tourist Development in Study of Conditioning and Directions of Gmina Spatial Management and Gmina Development Strategy
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 2 (17), s. 63-73, rys.,bibliogr. 7 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Gmina, Zagospodarowanie przestrzenne, Zagospodarowanie turystyczne, Turystyka, Rekreacja
District, Spatial development, Development of tourist facilities, Tourism, Recreation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opracowaniem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy. Sporządzenie Studium... jest obowiązkiem ustawowym. Dokument ten nie stanowi jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie jest bowiem przepisem gminnym. W pewnym sensie jest więc to wstępne opracowanie planistyczne do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.(fragment tekstu)

The author presents the position regarding the place of tourism in planning and strategy documents prepared by a gmina. A gmina study identifies the conditioning and then the directions of gmina development. On the basis of social and economic factors a rational (sustainable) policy of gmina development is prepared. The paper presents the factors determining the directions of development of the area, including tourism and recreation. The final assessment of the chances of tourist development of the area should be included, after verification, in the directions of gmina development identified by the study, which in turn should be included in the strategy of tourist product prepared by the gmina. The results of the study are fundamental to the development of tourist industry since they identify the possibilities of tourist and recreation activities. Rational spatial planning (while maintaining spatial and functional order) requires that recreation should be separated from tourism. Those two forms of human behaviour generate different types of expectations as to the input conditions ("primary space" - natural and cultural environment), spatial management ("secondary space" - technical infrastructure). Hence, the need to introduce separate provisions on planning and separate recommendations as to the spatial management directions. The study facilitates the spatial planning and allows to avoid the confusion and overlapping of functions. Unfortunately, the spatial "chaos" called by the author of the paper a "spatial eclecticism" is a common and very importunate phenomenon. The works carried out as a part of the study should be aimed at the elimination or at least at the reduction of said phenomenon, For recreation where the requirements as to the environmental quality are relatively high any actions in that regard are fundamental. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W.Radecki, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w świetle nowych regulacji prawnych, "Człowiek i Środowisko" 1998 nr 22, 4, s.343-355
  2. T.Topczewska, 1999, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - doświadczenia metodyczne, ..Człowiek i Środowisko", 23, 1, s.31-49
  3. A.Walicki. M.Walicka-Podolska, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a specyfika gminy. "Człowiek i Środowisko" 1998 nr 4. s.357-373
  4. E.Raszeja, Zabudowa letniskowa w krajobrazie chronionym, "Wielkopolski informator Przyrodniczy", 1999 nr 2, s.2-11
  5. M.Pietrzak, D.Sołowiej, Koncepcja rozwoju turystyki nieagresywnej wobec środowiska.w obszarze "Zielonej Wstęgi Odra-Nysa" , |w|: Turystyka przyjazna dla przyrody i środowiska. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Lubin 1998. s.69-76
  6. Z.Frankowski, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako skuteczny instrument zarządzania gminą, "Człowiek i Środowisko" 1999 nr 2-3, s.239-247
  7. A.Czaban, M.Mielcarek, Uwarunkowania przyrodnicza w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa - miasta w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), w: Uwarunkowania przyrodnicze w studium uwarunkowań i kierunkom zagospodarowania przestrzennego gminy, "Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich", wydanie specjalne, 1998 nr 147, s.51- 67
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu