BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewicz Danuta (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Sustainable Competitivenes - Analisis of Economies at Various Levels of Development
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 4, s. 511-522, tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Konkurencyjność międzynarodowa, Rozwój gospodarczy, Porównania międzynarodowe
Development potential, International competitiveness, Economic development, International comparisons
Uwagi
summ.
Abstrakt
Hitherto conducted analyses of international competitiveness paid special attention to economic aspects. The article places particular emphasis on other aspects of human activity that reflect people's involvement in sustainable development as well as have effect on development potential and competitive capacity of economies. The concept of sustainable development is an interdisciplinary approach to the analysis of international competitiveness introduced by World Economic Forum (WEF). In 2012, WEF proposed a methodology for measuring so-called sustainable international competitiveness. The present paper is aimed at analyzing sustainable international competitiveness of five groups of states in order to identify factors favourable or detrimental to their competitive ability and potential. The analysis presented in the article indicates that only in the case of the richest and at the same time the most competitive (in conventional terms) countries, factors determining social and environmental sustainability have a positive effect on the competitive capacity and development potential of these states. As for the remaining four groups of countries, environmental and social factors contribute to limited competitive capacity and development potential of the economies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny?, [in:] E. Latoszek (ed.), Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, WSHiFM, Warszawa 2000.
 2. Bieńkowski W., Reganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Globerman S., Georgopoulos G., Regulation And The International Competitiveness of The U.S. Economy, Mercatus Center at George Mason University, 2012, http://mercatus.org/sites/default/files/InterntlCompetitiveness_Globerman_v1-0_1.pdf (25.10.2013).
 4. Gorynia M. (ed.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 5. IMD, The Competitiveness Roadmap: 2014-2050, https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/Roadmap.pdf (25.10.2013).
 6. Jafarnejad A., Ghasemi R., Abdullahi B., Esmailzadeh A., Relationship between Macroeconomic Environment and Technological Readiness: A Secondary Analysis of Countries Global Competitiveness, "European Journal of Social Sciences", No. 31/2011.
 7. Kłosiński K., Sektor usług w procesie podnoszenia konkurencyjności gospodarki, IR-WiK, Warszawa 2003.
 8. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 9. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej; wybrane aspekty teoretyczne, [in:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, "Prace i Materiały", No. 264. Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 10. Piontek B., Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), "Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development" Vol. 5, No. 2/2010.
 11. Porter M., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, [in:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (ed.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2003.
 12. Snow M.S., Competition as a discovery procedure, "The Quarterly Journal of Austrian Economics", Vol. 5, No. 3/2002, http://dx.doi.org/10.1007/s12113-002-1029-0.
 13. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, [in:] M.J. Stankiewicz (ed.), Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 14. Stijns J.P., Garroway Ch., Atisophon V., Bueren J., De Paepe G., Sanchez C., Can we still Achieve the Millennium Development Goals?: From Costs to Policies, Development Centre Studies, OECD Publishing 2012, http://dx.doi.org/10.1787/9789264173248-en.
 15. Swagel F., International Competiveness, [in:] K.A. Hassett (ed.), Rethinking Competitiveness, American Enterprise Institute Press, Washington 2012.
 16. Timmer M., Los B., Stehrer R., Rethinking competitiveness: The global value chain revolution, Gaaitzen de Vries 2013, http://www.voxeu.org/article/rethinking-competitiveness-global-value-chain-revolution (26.10.2013).
 17. Toder E., International Competitiveness: Who Competes Against Whom and for What?, Urban-Brookings Tax Policy Center 2012. http://taxpolicycenter.org/UploadedPDF/412477-international-competitiveness.pdf (24.10.2013).
 18. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva 2008.
 19. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012, Geneva 2011.
 20. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Geneva 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.036
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu