BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milton Nicholas J. (Knoco Ltd.)
Tytuł
Findings from International Surveys Providing a Snapshot of the State of KM from a Practitioner Point of View
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1, s. 109-127, tab., rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Knowledge Management Special Issue : Connecting Theory and Practice
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą
Knowledge, Knowledge management, Knowledge management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dane zebrane w badaniu internetowym oraz z kilku szczegółowych ocen firm rzucają nowe światło na relatywne mocne i słabe punkty różnych elementów schematów zarządzania wiedzą o globalnym zastosowaniu. Badanie internetowe - szybki test do samodzielnego wypełnienia, pokazuje, że najsilniejszymi elementami schematu są Technologia, Zachowania i Kultura. Najsłabszymi elementami są Ład i Role w Zarządzaniu Wiedzą. Ocena - szczegółowy proces diagnostyczny oparty na dogłębnych wywiadach, pokazuje, że najmocniejszymi składnikami schematu są Technologia i Dyskusja, zaś najsłabszymi Ład i Role w Zarządzaniu Wiedzą. Porównanie wyników uzyskanych z tych dwóch źródeł pokazuje jak bardzo są one zbliżone. Większa ilość danych może pozwolić nam na dokładniejszą analizę. Wstępne wyniki sugerują, że kultura narodowa może wpływać na rozwój Schematów Zarządzania Wiedzą, może też zachodzić korelacja między silnym Indywidualizmem a słabym Ładem i Rolami w Zarządzaniu Wiedzą. (abstrakt oryginalny)

Data collected through an online survey and through a number of detailed company assessments throw light on the relative strengths and weaknesses of different elements of Knowledge Management (KM) frameworks as applied globally. The online survey -a quick self-administered test, shows the strongest elements within the framework to be Technology and Behaviors and Culture. The weakest elements are KM Governance and KM Roles. The assessment - a detailed diagnostic process based on in-depth interviews, shows the strongest elements within the framework to be Technology and the Discussion of Knowledge. The weakest elements are KM Governance and KM Roles, a comparison of the results from the two sources is reassuringly close. More data may allow a more detailed analysis. Preliminary results suggest that national culture may influence the development of Knowledge Management Frameworks, with a correlation between strong Individuality and weak KM Governance and Roles. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd Edition. USA. McGraw-Hill.
  2. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. New York: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20141014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu