BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Czynniki oceny zarządzania marketingowo-logistycznego mikroprzedsiębiorstwem - wybrane aspekty
Factors of Evaluation of Marketing and Logistic Management of Micro Enterprise - Selected Aspect
Źródło
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2014, nr 1 (18), s. 39-49, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie logistyczne, Mikroprzedsiębiorstwo
Marketing management, Logistic management, Micro-enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów wdrażania nowych metod zarządzania w mikroprzedsiębiorstwie. Przedstawione w artykule badania literaturowe uzupełni prezentacja badań własnych autorki prowadzonych w latach 2010-2014 w sektorze mikroprzedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Connecting of marketing and logistic activities is now not co often used in micro enterprises. The future development of micro enterprises depends of abilities and knowledge of marketing and logistic in the same time. Supporting of logistic process by marketing activities will give the more effective and synergic present on the market. Marketing elements are now not using by owners of micro enterprises, and marketing analysis are not often realized, but for the future development it should be involved for the reason of influence on the logistic processes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bozarth C., Handfield R. B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 2. Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 3. Ficoń K. (2008), Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Flores Morales L., Qureshi S. (2010), Effects of IT Adoption in MEsin Ethnic Community in USA. Proceedings of SIG GlobDev Third Annual Workshop, Saint Louis, USA December 12.
 5. Grzybowska M., Juchniewicz B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 6. Harison A., van Hoek R. (2010), Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Janczewska D. (2011), Uwarunkowania procesów logistycznych w sektorze mi-kroprzedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, SAN w Łodzi, t. XI, nr 13.
 8. Janczewska D. (2013), Zarządzanie marketingowo-logistyczneprocesami zaopatrzenia, [w:] M. Boguszewicz-Kreft (red.), Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 21, Gdańsk.
 9. Koźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych,, PWN, Warszawa.
 10. Matwiejczuk R. (2006), Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wyd. C. Beck, Warszawa.
 11. Microenterprise Development Strategy Report (1997), Wahington D. C., February.
 12. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 13. Starczewska-Krzysztoszek M. (2007), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006. Raport z badań "Monitoring kondycji sektora MSP 2007", PKPP Lewiatan, Warszawa.
 14. Stawasz E., Głodek P. (2003), Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim, Łodź, http://innowacje.dol- nyslask.pl/zalaczniki/058_raportzbadaniapotrzeb.pdf, dostęp: 20.08.2014.
 15. Wilmańska A. (red.) (2010), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-5088
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu