BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Budowanie wartości firmy w kontekście poszanowania praw człowieka - uwagi na tle działalności Rady Praw Człowieka ONZ w kwestii odpowiedzialności korporacji transnarodowych za przestrzeganie praw jednostki
Building the Value of the Company in Terms of Respect for Human Rights - Given the Background of Business and Standards of the UN Human Rights Council on the Issue of Social Responsibility of Transnational Corporations
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 145-166, rys., bibliogr. 40 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Prawa człowieka, Korporacje międzynarodowe
Enterprise value, Human rights, International corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Artykuł jest analizą prac Rady Praw Człowieka, która podejmuje coraz bardziej zdecydowane działania na rzecz zapewnienia odpowiednich instrumentów prawnych w zakresie odpowiedzialności korporacji transnarodowych za łamanie praw człowieka. Pytaniem jest, jak rozwiązać te problemy z perspektywy normatywnej i tu pojawia się zasadnicza kwestia, czy te działania, które wprowadza Rada Praw Człowieka, są wystarczające. Analizując istniejące mechanizmy i nowe propozycje zwiększenia odpowiedzialności korporacji transnarodowych, artykuł zwraca uwagę nie tylko na przyjęte dokumenty, ale również na podejmowane bezpośrednie aktywności, szczególnie Grupy Roboczej w sprawie praw człowieka oraz korporacji ponadnarodowych i innych przedsięwzięć gospodarczych, działającej w sposób wyspecjalizowany i bardzo efektywny. Są to działania, które są istotne z prawnego i praktycznego punktu widzenia, bowiem dążą do skutecznego rozwiązania problemu ochrony praw człowieka przez korporacje transnarodowe. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article is an analysis of the work of the Human Rights Council, which takes more and more decisive action to ensure adequate legal instruments in the field of transnational corporate accountability for human rights violations. The question is only how to solve these problems from the perspective of normative and here is the fundamental question of whether those activities that introduced the Human Rights Council are sufficient. When analyzing existing mechanisms and new proposals to increase accountability of transnational corporations, the article draws attention not only to the accepted papers, but also to direct the activity undertaken, especially the Working Group on human rights and transnational corporations and other business enterprises in a specialized and very effective. These are activities that are relevant from a legal and practical point of view, in fact seek to effectively solve the problem of the protection of human rights by transnational corporations. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguirre D. (2011), Corporate liability for economic, social and cultural rights revisited: the failure of international cooperation, "California Western International Law Journal", Vol. 42, Issue 1.
 2. Amao O. (2008), Review of the Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, Professor John Ruggie to the United Nations Human Rights Council, 'Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights', UN Doc. HRC/8/5.
 3. Annan K.A. (2000), We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century, UN, New York.
 4. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Warszawa.
 5. Blitt R.C. (2012), Beyond Ruggie's Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embracive Approach to Corporate Human Rights Compliance, "Texas International Law Journal", Vol. 48, Issue 1.
 6. Clapham A. (2006), Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, No. 3-4.
 7. Commission on Human Rights (2005), Report of the UN High Commissioner on Human Rights on the sector consultation entitled "Human Rights and the Extractive Sector". E/CN4/2006/92.
 8. Corporate Social Responsibility: Partners for Progress (2001), Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, Paris.
 9. Dhooge L.J. (2006-2007), Human Rights for transnational corporations, "Journal of Transnational Law and Policy", Vol. 16, No. 197.
 10. Duruigbo E. (2008), Corporate Accountability and Liability for International Human Rights Abuses: Recent Changes and Recurring Challenges, "Northwestern Journal of International Human Rights", Vol. 6, Issue 2.
 11. Global Compact Przewodnik, Biuro Inicjatywy Global Compact ONZ (2007), www.unglobalcompact.org, dostęp dnia 02.02.2014.
 12. Global Compact. International Yearbook (2012), United Nation Publication, Germany.
 13. Global Compact. International Yearbook (2013), United Nation Publication, Germany.
 14. Herik L., Cernic J.L. (2010), Regulating Corporations under International Law. From Human Rights to International Criminal Law and Back Again, "Journal of International Criminal Justice", Vol. 8.
 15. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarzadzania różnorodnością, Warszawa.
 16. Keenan P.J. (2011), The Future of the Guiding Principles, "American Society of International Law Proceedings", Vol. 105.
 17. Kisiel A. (2011), Kapitał ludzki jako wartość przedsiębiorstwa - jego znaczenie i kształtowanie, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 46, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 685.
 18. Lukasiewicz G. (2005), Metody pomiaru kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy/Uniwersytet Rzeszowski", nr 6.
 19. MacklemP. (2005), Corporate Accountability under International Law: The Misguided Quest for Universal Jurisdiction, "International Law Forum", Vol. 7, No. 281.
 20. Moody-Stuart M. (2013), UN Global Compact Local Networks and their importance in the implementation of the Guiding Principles, w: Implementing the Guiding Principles, Issue 2.
 21. Oloka-Onyango J. (2003), Reinforcing Marginalized Rights in an Age of Globalization: International Mechanisms, Non-stateActor, and the Struggle for Peoples' Rights in Africa, "American University International Law Review", Vol. 18, No. 851.
 22. Pike A. (2001), Sensitive to Ethical Concerns, "Financial Times".
 23. Putkowska R. (2013), Biznes i prawa człowieka; czas na pragmatyzm, "Analiza tematyczna", Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nr 1.
 24. PwC i SMG/KRC dla PARP (2012), Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
 25. Report of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises (2011), U.N. Doc. A/HRC/17/31.
 26. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2005): on the sectoral consultation entitled "Human rights and the extractive industry". E/CN.4/2006/92
 27. Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights (2007): on the sectoral consultation entitled "Human rights and the financial sector". A/HRC/4/99.
 28. Resolution 2005/69 Human rights and transnational corporations and other business enterprises, The Commission on Human Rights, 59th meeting 20.04.2005, w: Commission on Human Rights Report on the sixty-first Session (14.03-22.04. 2005) Economic and Social Council Official Records, Supplement No. 3/2005E/2005/23 E/CN.4/2005/135, United Nations, New York and Geneva.
 29. Resolution 2008/8/7 Mandate of the Special Representative of the Secretary - General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Human Rights Council, 8th session 18/06/2008, A/HRC/RES/8/7.
 30. Resolution 2011/17/4 Human rights and transnational corporations and other business enterprises, Human Rights Council, A/HRC/ RES/17/4.
 31. Ruggie J. (2010), Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Business and Human Rights: Further steps toward the operationalization of the "protect, respect and remedy" framework, UN Doc. A/HRC/14/27, Ruggie-report-2010.pdf, http://www.reports-and-ma-terials.org/, dostęp dnia 20.03.2014.
 32. Slaughter A.M. (2000-2001), The Accountability of Government Networks, "Indiana Journal of Global Legal Studies", Vol. 8, No. 347.
 33. Stephens B. (2002), The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights, "Berkeley Journal of International Law", Vol. 20, Issue 1.
 34. Szewc-Rogalska A. (2005), Produktywność czynnika ludzkiego w różnych formach własności przedsiębiorstw, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, nr 6, Rzeszów.
 35. The Global Compact (2002), "International Herald Tribune".
 36. UN HRC (2009), Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development: Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, UN Doc. A/HRC/11/13.
 37. UN Global Compact Management Model (2010), New York.
 38. Vega C., Mol A., Wong M.A. (2011), Holding Businesses Accountablefor Human Rights Violations Recent Developments and Next Steps, "International Policy Analysis".
 39. Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises (2012), Outcome of the third session of the Working Groupon the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Human Rights Council, A/HRC/WG.12/3/1.
 40. Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP, Raport z analizy danych zastanych (2011), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu