BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karol Schneider (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne
Knowledge - Based Economy, Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 239-248, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Dokumentacja elektroniczna
Knowledge-based economy, Information society, Electronic documentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia znaczenie informacji i technik informacyjnych jako istotnych przyczyn przemian współczesnego świata. Opisano mechanizmy wpływu technik informacyjnych na gospodarkę i społeczeństwo. Omówiono rosnącą zależność współczesnego człowieka od systemów infrastrukturalnych oraz wzajemne związki rozwoju systemów infrastrukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdefiniowano infrastrukturę informacyjną i jej szczególną rolę we współczesnym świecie. Opisano wpływ dokumentów elektronicznych na gospodarkę i procesy zarządzania. (abstrakt autora)

The article discusses the importance of information technology as a significant cause of transformation of the modern world. It describes the impact of information technology on the economy and society. The growing dependence of contemporary man from infrastructure systems and the inter-relationships of infrastructure systems development and socio-economic development are discussed. The information infrastructure and its special role in the modern world is defined. The impact of electronical document on the economy and governance processes are described. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R. (1999), Internet a prawo, Universitas, Kraków.
 2. Beniger J.E. (1986), The control revolution, technological and economic origins of the information society, Harvard University Press, Cambridge, w: M. Goliński, GoGospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, techniki informacyjne (2013), SGH, Warszawa.
 3. Dziuba D.T. (2007), Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa.
 4. Dziuba D.T. (2007), Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa.
 5. Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Goliński M. (2013), Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, techniki informacyjne, [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, SGH, Warszawa.
 7. Kocot W. (2006), Bezpieczny podpis elektroniczny jako optymalny sposób zabezpieczenia dokumentów w obrocie cywilnym, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Dokumenty a prawo, Wydział Prawa i Administracji w  Warszawie, Warszawa.
 8. Kolbusz E., Rejer I. (red.) (2006), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Kusz D. (2003), Dokument elektroniczny jako dowód w  postępowaniu cywilnym - wy-brane zagadnienia, III Konferencja pt. Techniczno-kryminalne badania autentyczności dokumentów publicznych, Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu, Poznań.
 10. Kwaśnicki W. (2003), Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, [w:], Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, red. J. Gołaczyński, Warszawa.
 11. Lem S. (1999), Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 12. Leyland V. (1995), Elektroniczna wymiana dokumentacji, WNT, Warszawa.
 13. Mattelart A. (2004), Społeczeństwo informacji, Universitas, Kraków.
 14. Monarcha-Matlak A. (2008), Obowiązki administracji w  komunikacji elektronicznej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 16. Wiener N. (1961), Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu