BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Elżbieta Jadwiga (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
BATNA jako narzędzie projektowania procesu negocjacyjnego (z uwzględnieniem elektronicznych systemów wspomagania procesu)
BATNA as a Tool for the Design of the Negotiation Process (Including Electronic Systems Supporting the Process)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 251-258, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Negocjacje
Negotiations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli BATNA w procesie projektowania negocjacji, w kontekście potencjalnego porozumienia. Zwrócono uwagę na konieczność konfrontowania projektowanego porozumienia z BATNA, gdyż chroni to przed podpisaniem niekorzystnej umowy. Narzędzie to jest nadal niepopularne i mało rozpoznane, stosowane głównie w dużych firmach, korzystających z elektronicznych systemów wspomagania negocjacji, które dokonują analizy możliwych pakietów i między innymi wyznaczają BATNA. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na przemyśleniach, będących efektem wieloletnich badań autorki.(abstrakt autora)

The main goal of the article is to show the role played by BATNA in the negotiation process in terms of potential agreement. The attention was drawn to necessity of confronting any proposed agreement with BATNA, which may avoid signing unfavorable contracts. This tool is still unpopular and little recognized, applied mainly by large companies which use the negotiation support systems that conduct analyses of possible sets including the estimation of BATNA. The article is based on the literature studies and thoughts that resulted from many years of research work of the author.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biesaga-Słomczewska E.J. (2009), Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  2. Kowalczyk E. (1996), Pierwsze przykazanie; przygotuj się, "Marketing Serwis", nr 8.
  3. Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M. (2012), Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  4. Luecke R. (2003), Negocjacje, Harvard Business Essentials. MT Biznes Ltd., Konstan-cin-Jeziorna.
  5. Mastenbrock W. (1996), Negocjowanie, PWN, Warszawa.
  6. Pinkley R.L. (1995), Impact of knowledge regarding alternatives to settlementin dyadic negotiations: Whose knowledge counts?, "Journal of Applied Psychology", Vol. 80.
  7. Pinkley R.L., Neale M.A., Bennett R.J. (1994), The impact of alternatives to settlement in dyadic negotiation, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 57.
  8. Sebenius J.K. (2013), Sześć nawyków nieskutecznych negocjatorów, w: Sztuka prowa-dzenia zwycięskich negocjacji, Harvard Business Review Polska, Wyd. ICAN Institute, Warszawa.
  9. Wachowicz T. (2007), Konstrukcja systemu wspomagania negocjacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i  społecznych, Zeszyty Naukowe, nr 5a, Kielce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu