BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Kazimierz W. (Uniwersytet Rzeszowski), Skotnyy Pavlo (Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Krupa Wojciech (ACME)
Tytuł
Innowacyjność Unii Europejskiej i technopolie : wstępna charakterystyka metody wykorzystanej w raporcie Innovation Union Scoreboard
Innovation European Union and Technopoles - Preliminary Characterization of the Method Used in the Report Innovation Union Scoreboard
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 195-209, tabl., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Raport Innovation Union Scoreboard, Innowacyjność, Metody pomiarowe, Stratyfikacja
Innovation Union Scoreboard report, Innovative character, Measuring methods, Stratification
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest wstępna charakterystyka metody kwantyfikacji poziomu innowacji w Unii Europejskiej. Ramowa analiza dotyczy koncepcji badań poziomu innowacyjności państw Europy oraz wykorzystanych w tym celu kwantyfikatorów, a także przyjętej strategii stratyfikacji w raporcie Innovation Union Scoreboard 2013. Przedstawiono ponadto: wybrane rezultaty pomiaru poziomu innowacyjności, upływ na ten stan MSP oraz kreatywne rozwiązania technopolis. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to characterize the method of quantification level of innovation in the European Union. Framework analysis refers to the size of the innovation concept studies European countries and used quantifiers, as well as the strategy of stratification in the report Innovation Union Scoreboard 2013. Further shows selected results of measuring the level of innovation, leakage on the state of SMEs and creative solutions technopoles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Farkasova E., Krupa W. K., Skotnyy P. (2012), Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) Pracovnici ako hnacia sila (teória a prax). TUKE Kosice, UR, KOSICE - RZESZÓW.
 2. Innovation Union Scoreboard 2012 (2012), http://www.kowi.de/Portal-data/2/Resources/fp/2012-report-state-of-the-innovation-union.pdf.
 3. Innovation Union Scoreboard and the 2012 State of Innovation Union report (2012), http://www.errin.eu/content/innovation-union-scoreboard-and--2012-state-innovation-union-report.
 4. Innovation Union Scoreboard 2013 (2013), 20UE Union Innovation Scoreboard -2013_en.pdf.
 5. Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46.
 6. Korab K., Kłap S., Borkowska A., Szura A., Dobrowolski K., Jaracz G. (2014), Rezultaty zarządzania innowacjami - analiza raportu UE i światowego, Krosno, na prawach maszynopisu.
 7. Krupa W.K. (2014), Indeks zadowolenia społecznego i innowacyjność pracowników MSP, w: Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją, Szpa-kowski M.K., Dabek E. (red.), Knowledge Innovation Center, Zamość.
 8. Krupa K.W. (2013), Strategiczny kapitał intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii, w: Przedsiębiorstwo i region, nr 5, UR Rzeszów.
 9. Skotnyy P., Chruszcz A., Augustyn K. (2014), Koło życia jako skuteczne narzędzie rozwijania twórczego myślenia pracowników współczesnych organizacji - wyniki kilkuletnich badań empirycznych, w: Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją, Szpakowski M.K., Dabek E. (red.), Knowledge Innovation Center, Zamość.
 10. Tkać M., Babiak M., Krupa W.K. (2012), Lewarowa siła personelu MSP (rezultaty międzynarodowych badań), UR Rzeszów.
 11. Weresa M.A. (2013), Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Weresa M.A. (2014), Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu