BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Magdalena K. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kooperacja jako sposób zdobywania przewagi na rynku w świetle badań empirycznych
Cooperation as a Way of Gaining Competitive Advantage in the Light of the Empirical Research
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 211-226, tabl., bibliogr. 21 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna, Łańcuch dostaw, Wyniki badań
Enterprises cooperation, Competitive advantage, Supply chain, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy i oceny wpływu kooperacji przedsiębiorstw z innymi podmiotami gospodarującymi na proces kreowania przewagi konkurencyjnej badanych firm. Wykorzystane w opracowaniu wyniki badań empirycznych pochodzą z bardziej obszernych badań przeprowadzonych w 2014 roku metodą wywiadu bezpośredniego, dotyczących procesu zarządzania przedsiębiorstwem w latach 2011-2013. Badania przeprowadzono wśród 117 małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Część teoretyczna stanowi wprowadzenie do problematyki kooperacji przedsiębiorstw. Analityczna część opracowania prezentuje analizę współpracy badanych przedsiębiorstw z innymi firmami oraz zawiera próbę oceny wpływu tej współpracy na proces kreowania przewagi konkurencyjnej badanych firm. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyse and assess the influence of cooperation of enterprises with other economic entities on a process of creating a competitive advantage of the surveyed companies. Results of the empirical studies presented in this article come from a more extensive study conducted in 2014 through direct interview concerning the process of business management in years 2011-2013. The study was carried out among 117 small, medium and large Polish manufacturing and trading enterprise. The theoretical part constitutes an introduction to the cooperation of enterprises. The analytical part of the study presents an analysis of cooperation of the surveyed enterprises with other companies and includes an attempt to assess the influence of its collaboration on the process of creating a competitive advantage of the surveyed companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniecka A. (2010), Przełomy strategiczne w kontaktach przedsiębiorstw z dostawcami - przyczyny i konsekwencje, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 101, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Ciesielski M. (2011), Rozwój i integracja łańcuchów dostaw, w: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa.
 3. Cygler J. (2009), Kooperencja jako tendencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 94, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Długosz J. (2012), Przedsiębiorstwo przyszłości uwarunkowane rozwojem technologii informacyjnych, w: E-logistyka@, Wieczerzycki W. (red.), PWE, Warszawa.
 5. Ebers M. (2002), The formation of inter-organizational networks, Oxford University Press.
 6. Gierszewska G. (2010), Budowanie konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa w latach 1990-2009, w: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Gierszewska G., Kisielnicki J., (red.), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 7. Gorynia M. (1998), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, w: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, Najlepszy E. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 8. Grant D.B., Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M. (2006), Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill, New York.
 9. Hines T. (2004), Supply Chain Strategies. Customer-driven and Customer-focused, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 10. Podstawy nauko przedsiębiorstwie (2007), Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Mazur J. (2011), Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, w: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, Zeszyt nr 32, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Mrówka R. (2013), Organizacja hiperarchiczna - czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Nowak D. (2012), Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Nowak D. (2010), Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 34, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 15. Peteraf M.A., Barney J.B. (2003), Unraveling the Resource-based Tangle, "Managerial & Decision Economics", Vol. 4.
 16. Poznańska K. (2009), Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Lichniak I. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 17. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 18. Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy (2011), Stępień B. (red.), PWE, Warszawa.
 19. Supply Chain Risk 2008-2009 (2009), AMR Research.
 20. Urbanek G. (2011), Od operacyjnej do strategicznej przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 21. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu