BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Respect Index - inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym
Respect Index - an initiative of the Warsaw Stock Exchange in the Process of Implementing CSR Rules on the Polish Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 481-494, bibliogr. 17 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Indeks RESPECT, Giełda papierów wartościowych, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy
RESPECT Index, Stock market, Corporate Social Responsibility (CSR), Capital market, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na współczesnych rynkach finansowych w ostatnich latach duże znaczenie badawcze oraz coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów zyskuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS). Staje się ona powoli standardem obowiązującym w spółkach giełdowych na całym świecie, a także w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie indeksu zwanego Respect Index, będącego inicjatywą Giełdy Papierów Wartościowych, w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym. Omówiona zostanie koncepcja indeksu, prowadzone badanie, ankieta (zakres tematyczny badania) oraz metodyka indeksu i zasady publikacji. Teza artykułu brzmi: spółki znajdujące się w wykazie Respect Index są nie tylko pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo, ale także podnoszą wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.(abstrakt oryginalny)

Over the last few years in the modern financial market, the concept of corporate social responsibility has been of important scientific significance, and raised increasing interest among investors. As a result of that, CSR is becoming almost a standard in stock exchange listed companies both in foreign countries, as well as in Poland itself. The aim of this article is to present the Respect Index, an initiative of the Warsaw Stock Exchange, in the process of the implementation of CSR rules in the Polish capital market. Discussed within this paper is the concept of the index, the conducted research, a survey questionnaire (scope of the study), and an index of the methodology and publication requirements. The thesis of the article is a statement that companies listed in the Respect Index not only are perceived by society in a positive way, but also raise the company value for shareholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anam L., Szul-Skjoeldkrona E., Zamościńska E., Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executive, CSRinfo, Warszawa 2012.
 2. Czerwonka M., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.
 3. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 4. http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/4278-znamy-nowy-sklad-respect-index [2.05.2013].
 5. http://www.newsweek.p1/respectlartykuly/respect [20.04.2009].
 6. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/ankieta [20.04.2013].
 7. http://www.respectindex.pl/ankieta [20.04.2013].
 8. http://www.seg.org.pl/artykuly/k1,109,biblioteka_seg/id,820,spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu_ na_rynku_kapitalowym.html [20.04.2013].
 9. Jastrzębska E., Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 10. Łudzińska K., Społeczne odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Difin, Warszawa 2009.
 11. Makuch Ł., Instytucje rynku CSR w Polsce 2010.
 12. Przewodnik po kluczowych organizacjach, mediach oraz inicjatywach promujących i edukujących w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce, publikacja powstała w ramach projektu "Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, Warszawa 2010.
 13. Rogowski W., Ulianiuk A., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki, cz. III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy" nr 114, Wyd. SGH, Warszawa 2012.
 14. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.
 15. Sroka R., Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, Pracodawcy RP, Warszawa 2011. Szablewski A., Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2010.
 16. www.globalreporting.org [20.04.2013].
 17. www.gpw.pl [2.05.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu