BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarniewski Sławomir (University of Finance and Management in Bialystok, Poland)
Tytuł
Mechanisms and Effects of Communication in the Age of Modern Technology
Mechanizmy i efekty komunikowania w dobie nowoczesnych technologii
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 269-277, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Wartość klienta, Komunikowanie
Relationships with customers, Customer value, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
In recent years, there has been an observed systematic increase in the importance of direct communication in Poland. This paper shows changes (trends) in the system of market communication in the age of modern technology. Author presents the effectiveness of various actions in marketing communication. This analysis was carried out on selected Polish customers in 2012. Reflections contained in the paper do not have definite characteristics and should be treated as an opinion in the discussion. (abstrakt autora)

W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost znaczenia komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Praca pokazuje zmiany (tendencje) zachodzące w systemie komunikacji rynkowej w dobie nowoczesnych technologii. Autor prezentuje w swojej pracy aspekty skuteczności różnych narzędzi (form) komunikacji rynkowej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o badania własne przeprowadzone wśród konsumentów w Polsce w 2012 r. Zawarte w artykule przemyślenia nie mają charakteru definitywnego i powinny być traktowane jako głos w dyskusji. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J. (2006), Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Better World Publishing, Warsaw.
 2. Czarniewski S. (2010), Determinanty wzrostu skuteczności komunikacji rynkowej, Pu-blishing House of Bialystok Technical University, Bialystok.
 3. Czarniewski S. (2010), Ekonomiczne mechanizmy efektywności komunikacji rynkowej, University of Finance and Management in Bialystok Publishing, Bialystok.
 4. Doligalski T. (2010), Wartość a rentowność klienta, in: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, edited by B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext Publis-hing, Warsaw.
 5. Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, PWN, Warsaw.
 6. Gapska K. (2008), Sterowanie popytem w łańcuchach dostaw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", No. 4.
 7. Hill N., Alexander J. (2003), Pomiar satysfakcji i  lojalności klientów, Office of Eco-nomics, Cracow.
 8. Jelassi T., Enders A. (2005), Strategies for e- Business. Creating Value through Elec-tronic and Mobile Commerce. Concept and Cases, FT Prentice Hall, Essex.
 9. Kołczyński J. (2005), Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, in: Wy-cena i zarządzanie wartością firmy, edited by A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext Publishing, Warsaw.
 10. Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis Publishing, Poznań.
 11. Kumar V. (2005), Customer Lifetime Value, University of Connecticut, Working Paper.
 12. Musiukiewicz P. (2010), Badanie wiarygodności klientów detalicznych, [in:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, edited by B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext Publishing, Warsaw.
 13. Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i  utrzymywanie lepszych wyników, Helion Publishing, Gliwice.
 14. Rust R., Zeithaml V., Lemon K. (2000), Driving Customer Equity. How Customer Life-time Value is Reshaping Corporate Strategy, The Free Press, New York.
 15. Reinartz W., Kumar V. (2003), The Impact of Customer Relationship Characteristics on Profitable Lifetime Duration, "Journal of Marketing", Vol. 67, January.
 16. Sojkin B. (2009), Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, Polish Economic Publishing House, Warsaw.
 17. Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Publishing House of the Warsaw School of Economics, Warsaw.
 18. Unold J. (2005), Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Publis-hing House of the University of Economics in Wroclaw, Wroclaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu