BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabalski Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Księgowy jako zawód konwencjonalny - dekonstrukcja stereotypu
The Accountant as a Conventional Profession : Deconstruction of the Stereotype
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 149-164, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Księgowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Typologia osobowości, Rachunkowość
Accountant, International Financial Reporting Standard, Personality typologies, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z teorią J. Hollanda dotyczącą struktury preferencji i zainteresowań zawodowych, wyróżnia się sześć podstawowych (czystych) typów osobowości zawodowej: realistyczny, badawczy, społeczny, artystyczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Księgowi są w tej klasyfikacji zaliczani do typu konwencjonalnego, preferującego wykonywanie rutynowych czynności według ściśle narzuconych z góry i niezmiennych reguł, charakteryzującego się skrupulatnością, sumiennością, systematycznością, ale także małą wyobraźnią i brakiem elastyczności. Do niedawna osoba o takiej charakterystyce rzeczywiście odpowiadała specyfice pracy księgowego. Jednak pod wpływem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są obecnie podstawą sprawozdawczości finansowej w Polsce, Europie i niemal na całym świecie, wymagania wobec osób pracujących w dziedzinie rachunkowości zmieniły się diametralnie. W nowych warunkach zaklasyfikowanie księgowego do zawodów konwencjonalnych jest błędne. Księgowy powinien być raczej typem przedsiębiorczym. W tym zawodzie będą ponadto bardzo przydatne niektóre predyspozycje typu badawczego, a nawet artystycznego. Postulowane w artykule zaprzestanie zaliczania księgowych do zawodów konwencjonalnych ma znaczenie nie tylko teoriopoznawcze, ale także praktyczne. (abstrakt oryginalny)

Pursuant to J. Holand's theory on the structure of professional preferences and interest, there are six basic (pure) types of professional personality. In this classification, accountants are considered as a conventional type. Until recently, a person so characterized did indeed correspond with the specifics of an accountant's tasks. However, under the influence of International Financial Reporting Standards (IFRS), which currently constitute the foundation of financial accounting in Poland, Europe, and in almost all other countries around the world, that which is expected of anyone in the field of accounting has changed diametrically. Subject to such circumstances, the classification of the profession of accountant as being conventional is a misconception. Accountants now need to be enterprising. Furthermore, investigative or even artistic predispositions may now prove useful in this profession. Breaking with the tradition of considering accounting a conventional profession as postulated in this article is important not only for theoretical reasons, but also for practical ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.
 2. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S. (2006), Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 3. Białas A. (2011), Istota i cel nauki - spojrzenie fundamentalisty, PAUza Akademicka - Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 127.
 4. Erenkfeit K., Dudzińska L., Indyk A. (2012), Wpływ środowiska pracy na powstanie wypalenia zawodowego, Medycyna Środowiskowa, vol. 15 (3).
 5. Frendzel M., Ignatowski I., Kabalski P. (2011), Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych, MSR 1, MSSF 7, MSSF 8, Warszawa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 6. Hamer H. (2005), Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa.
 7. Heidhues E., Patel Ch. (2011), IFRS and exercise of accountants' professional judgments: Insights and concerns from a German perspective, http://www.business.illinois.edu/accountancy/research/vkzcenter/conferences/taiwan/papers/Heidhues_Patel.pdf>.
 8. Holland, J. L. (1973), Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
 9. Holland, J. L. (1985a), Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (II wyd.) Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
 10. Holland, J. L. (1985b), Manual for the vocational preference inventory, Odessa, FL, Psychological Assessment Resources.
 11. Holland, J. L. (1997), Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (III wyd.), Odessa, FL, Psychological Assessment Resources.
 12. Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Kowalczewski W. (2008), Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Warszawa, Difin.
 15. Mączyńska E. (2007), Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji - wyzwania dla rachunkowości, w Rachunkowość wczoraj - dziś - jutro, Warszawa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 16. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny (2004) Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich, nr 12.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Londyn, IASB.
 18. Nowak W. A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2010.
 19. Pronk N. J., Harrison W. A. (1998), Holland's Theory of Personality and Occupation in a Road Safety Context, Monash University Accident Research Centre, Report, nr 145.
 20. Słownik wyrazów obcych (1980), Warszawa, PWN.
 21. Smart J. C., Feldman K. A., Ethington C. A. (2006), Holland's Theory and Patterns of College Student Success. Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a Dialog on Student Success, NPEC.
 22. Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C. H. Beck.
 23. Surdykowska S. T. (2003), Nieporozumienia wokół rachunkowości - syndrom "rachunkowości kreatywnej", w Micherda B., red., Współczesna rachunkowość w zaradzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.
 24. Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 25. Szychta A. (2004), Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 81.
 26. Szychta A. (2011), Rachunkowość zarządcza jako działalność zawodowa w kontekście doświadczeń zagranicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 118.
 27. http://careerplanning.about.com/od/selfassessment/a/holland-code.htm.
 28. http://testy-zawodowe.pl/praca/8,typy-osobowosci-zawodowej.
 29. http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl
 30. https://www.ou.edu/career/students/choose-a-major/explore/holland-codes.html.
 31. http://www.westernreservepublicmedia.org/careers/john_holland.htm.
 32. http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu