BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolski Wiesław (Politechnika Wrocławska), Dobrowolska Anna (Politechnika Wrocławska), Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi w doskonaleniu jakości procesów
Electronic Document Management Systems in Improving the Quality Of Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 291-299, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Dokumentacja, Dokumentacja elektroniczna
Quality management, Documentation, Electronic documentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano wymagania w zakresie zarządzania dokumentacją w znormalizowanym systemie zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz możliwości zastosowania systemów zarządzania dokumentami elektronicznymi w doskonaleniu jakości procesów w systemach zarządzania jakością organizacji, a także przedstawiono potencjalne problemy z ich stosowaniem. (abstrakt autora)

The paper presents the requirements for managing documentation in the standardized quality management system ISO 9000:2008 and the possibility of applying electronic document management systems in improving the quality of processes as well as potential problems associated with it. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alalwan J.A., Weistroffer H.R. (2012), Enterprise content management research: a comprehensive review, "Journal of Enterprise Information Management", 25(5).
 2. AIIM: Association for Information and Image Management (2014), http://www.aiim.org.
 3. Dobrowolski W. (2013), Systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi, w: R.P. Katarzyniak, W. Rekuć, Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą, Akademicka Oficyna Wydawnicza "Exit", Warszawa.
 4. Greco M., Grimaldi M., Hanandi M. (2013), How to Select Knowledge Management Systems: A Framework to Support Managers, "International Journal of Engineering Business Management", Vol. 5.
 5. Hernad J.M.C., Gaya C.G. (2013), Methodology for Implementing Document Management Systems to Support ISO 9001:2008 Quality Management Systems, "Procedia Engineering", Vol. 63.
 6. ISO 9001:2008, Quality management systems - Requirements.
 7. Jecan S. (2008), Document Management vs. Knowledge Management, "Informatica Economica", Vol. 12(4).
 8. Liu N. (2011), Cloud Technology in the Security Management of Enterprise Document, w: 2011 Second International Conference on Innovations in Bio-inspired Computing and Applications.
 9. PN-EN ISO 9000:2005, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 10. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania problemowe, Dz.U., nr 64, poz. 565.
 11. Wikipedia.pl (2014), http://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu