BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gogolewski Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ren Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych
Electronic Voting Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 311-319, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Elektronika, Bezpieczeństwo
Electronics, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybory w swojej tradycyjnej formie są zwykle związane ze sporymi wydatkami i nakładami organizacyjnymi. Implementacja nie wymagająca takich nakładów mogłaby być stosowana w sytuacjach, w których, choć większość zainteresowanych uważa, że istotne jest, by sam proces był uczciwy, anonimowy, weryfikowalny i odporny na naciski, to godzi się na pewne "uproszczenia" (np. oddawanie głosów przez telefon w przypadku wyboru przewodniczącego związków zawodowych czy partii politycznej) ze względu na brak uznanych rozwiązań (np. system posiadający uznany certyfikat bezpieczeństwa). Chcemy pokazać, że rozwiązania techniczne oferujące akceptowalny poziom bezpieczeństwa już istnieją, a głównym problemem jest bariera natury psychologicznej. (abstrakt autora)

Traditional elections are usually associated with considerable expenditures and organizational overhead. Implementations not requiring such expenditures could be used in situations where the majority of stakeholders, while believing that it is important for the process to be fair, anonymous, verifiable and coercion-resistant, also agree for certain "simplifications" (e.g. casting of votes by phone in political party or trade union chairman elections) due to lack of recognized solutions (e.g. systems with a recognized security certification). We show that the technical solutions already exist, and the only problem is the psychological barrier. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adida B., Rivest R. (2006), Scratch and vote: Self- contained paper-based cryptographic voting, in: ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society, edited by R. Dingledine, T. Yu, ACM.
 2. Chaum D. (2001), SureVote: Technical Overview, Proceedings of the Workshop on Trustworthy Elections (WOTE '01).
 3. Chaum D. (2004), Secret-ballot: True voter verifiable elections, "IEEE Security and Privacy", Vol. 2(1).
 4. Gogolewski M., Klonowski M., Kubiak P., Kutyłowski M., Lauks A., Zagórski F. (2006), Kleptographic attacks on e-voting schemes, Proceedings ETRICS '06, Springer- Verlag Berlin.
 5. Jakobsson M., Ari Juels A., Rivest R.L. (2002), Making mix nets robust for electronic voting by randomized partial checking, Proceedings of the 11th USENIX Security Symposium, August 2002.
 6. Nitschke Ł. (2008), Remote voting using smart cards with display, Tatra Mt. Math. Publ., Vol. 41.
 7. Paillier P. (1999), Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes, in: EUROCRYPT, volume 1592 of LNCS, edited by Jacques Stern, Springer.
 8. Rackoff C., Simon D.R. (1993), Cryptographic defense against traffic analysis, in the Proceedings of ACM Symposium on Theory of Computing.
 9. Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda (2001), Internet Policy Institute.
 10. Rivest R. (2006), The ThreeBallot voting system.
 11. Shannon C. (1949), Communication Theory of Secrecy Systems, "Bell System Technical Journal", Vol. 28(4).
 12. www.uke.gov.pl (2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu