BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaruga Aleksander (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wybrane aspekty modelowania procesów biznesowych organizacji wirtualnej
Some Aspects of Modeling Business Processes in Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 321-329, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Modelowanie procesów biznesowych
e-business, Business Process Modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modelowanie procesów biznesowych jest związane z organizacją procesową. Do takich zalicza się organizację wirtualną. Artykuł jest próbą odpowiedzi, czy metody i narzędzia modelowania procesów wykorzystywane w przedsiębiorstwach tradycyjnych mają zastosowanie w przypadku organizacji wirtualnej. (abstrakt autora)

Business process modeling is related to the organization process. These include virtual organization. This article is an attempt to answer whether methods and modeling tools used in traditional enterprises are applicable to the virtual organization. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davidow W., Malone M. (1992), The Virtual Corporation, HarperCollins, New York.
  2. Drejewicz S. (2012), Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion, Gliwice.
  3. Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
  4. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
  5. Hammer M., Champy J. (1995), Reengineering the Corporation. A Manifesto for Busi-ness Revolution, Nicolas Brealey Publishing Ltd., London.
  6. Jurga A. (2010), Technologia teleinformatyczna w  organizacji wirtualnej, Wyd. Poli-techniki Poznańskiej, Poznań.
  7. Adamczak M., Jurga A., Kałkowska J., Pawłowski E., Włodarkiewicz-Klimek H. (2010), Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  8. Kasprzak T. (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa.
  9. Keller G., Nüttgens M., Scheer A.W. (1992), Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK), Veröffentlichungen des Insti-tuts für Wirtschaftsinformatik, 89.
  10. Scholz C. (1997), Die virtuelle Organisation als Strukturkontzept der Zukunft, w: Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation, Personal- und Informationsmanagement an der Universität des Saarlandes, Nr. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu