BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę elastyczności firm
The Concept of Virtual Organization as a Response to the Need for Flexibility of Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 351-359, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacyjna, Organizacja
Organizational flexibility, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł sygnalizuje główne trendy zmian środowiska biznesu oraz sugeruje wirtualne organizowanie jako odpowiedź na potrzebę elastyczności firm. Prezentacja wybranych modeli organizacji wirtualnych służy do wskazania kluczowych elementów koncepcji.(abstrakt autora)

The paper draws the main trends of change in business environment and suggests virtual organizing as a response to the need for flexibility of companies. The presentation of selected models of virtual organization is used to point out the key elements of this concept. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M. (2001), Organizacja wirtualna w  zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przemysłu", nr  6.
 2. Bia M., Kalika M. (2007), Adopting an ICT code of conduct. An empirical study of organizational factors, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 20, No. 4.
 3. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o  zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 5. Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 6. Gristock J. (1998), Organisational virtuality: a  conceptual framework for communica-tion in shared virtual environments, Presence in Shared Virtual Environments MIT Media Lab / UCL workshop, BT Laboratories, Ipswich.
 7. Hakansson H., Snehota I. (1995), Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 8. Pańkowska M. (2003), Projekty Open Source w  organizacjach wirtualnych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2003, red. T. Porębska-Miąć, H. Sroka, Katowice 2003.
 9. Perkowski R. (2009), Life Cycle and the Efficiency of Virtual Enterprises Based on Research, "Economics and Organization of Enterprise", No. 2.
 10. Scholz C. (2000), The Virtual Corporation: Empirical Evidences to a Three Dimensional Model, Academy of Management, Conference in Toronto.
 11. Venkatraman N., Henderson J. (1998), Real strategies for virtual organizing, "Sloan Management Review", Fall, Vol. 40, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu