BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska), Pawlak Natalia (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zastosowanie nowoczesnych technologii w magazynie
The Use of Modern Technology in the Warehouse
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 361-369, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Magazynowanie
Computer system, Storage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aby sprostać stawianym przez klienta wymaganiom dotyczącym krótszych cykli realizacji zamówienia i niższych cen, wszystkie procesy przepływu materiału wraz z towarzyszącym im przepływem informacji są w przedsiębiorstwach analizowane. Zdając sobie sprawę ze złożoności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, należy korzystać z rozwiązań e-biznesu. Rozwiązania e-biznesu objęły swoim zasięgiem między innymi również obszar magazynu. Autorzy wymieniają korzyści z wdrożenia systemu informatycznego w magazynie. W pierwszej części opisują jego budowę, a następnie na przykładzie wybranego systemu informatycznego ukazują podstawowe funkcje systemu zarządzającego magazynem. (abstrakt autora)

In order to meet requirements of the customer (shorter cycles of order, lower price) all processes of the material flow along with information are being analyzed by the company. Realizing complexities of processes occurring in the enterprise, they should use solutions of the e-business. Solutions of the e-business with its range included the warehouse. The authors shall exchange the benefits of the implementation of the system in the warehouse. The first part describes its construction and then the example of the selected system show the basic functions of the warehouse managements system.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Kudelska I., Radecki A. (2013), Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych w magazynie w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji, red. L. Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Or- ganizacji i Kierownictwa, Toruń.
  3. Majewski J. (2002), Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
  4. Malanowska I., Fajfer P. (2011), Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia efektywności zarządzania magazynem, "E-mentor", nr 2(39).
  5. Michalik J., Budzik R. (2011), Procesy magazynowe w  przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Logistyka", nr 2.
  6. Niemczyk J. (2010), Zarządzanie magazynem, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
  7. Polski rynek WMS pod lupą Consafe Logistics (2013), http://erp-view.pl/ wms/polski_rynek_wms_pod_lupa_consafe_logistics.html [dostęp 28.12.2013].
  8. Żurak-Owczarek C. (2012), E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkie-go, http://www.logistyka.uni.lodz.pl/ [dostęp 28.12.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu