BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska), Rut Joanna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Teoria niedoborów jako element kreatywnej logistyki w gospodarce opartej na wiedzy
The Theory Shortages as an Element of Creative Logistics in the Knowledge Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 371-377, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Logistyka, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Teoria logistyki
Creative economy, Logistics, Knowledge-based economy, Theory of logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach wiedza, kreatywność i innowacyjne podejście, ale również myślenie wyzwolone od stereotypów, określają wzrost i rozwój gospodarczy w każdej dziedzinie życia. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące teorii niedoboru stanowiące element logistyczny kreatywnej gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt autora)

Today, knowledge, creativity and an innovative approach, but also thinking liberated from stereotypes, determine the growth and economic progress in every area of life. This article presents considerations concerning the theory of deficiency constituting an element of logistics creative economy based on knowledge.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W. (1979), Zarys teorii nierównowagi popytowej, Instytut Planowania, Warszawa.
 2. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 3. Fazlagić J. (2010), Know-how w działaniu. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 4. Frączek Z. (2003), Kreatywność jednostki w kontekście potrzeb edukacji przyszłości, [w:] Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. Koszyc, M. Lewandowski, Wrocław.
 5. Gardocka-Jałowiec A. (2011), Działalność innowacyjna a  rozwój gospodarki opartej na wiedzy, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, red. P. Sochaczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 6. Knap-Stefaniuk A. (2010), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zmianami, Biuletyn POU/Wyższej Szkoły Zarządzania, nr 5(39), Warszawa.
 7. Kornai J. (1985), Niedobór w gospodarce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 9. Kukliński A. (red.) (2001), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo KBN, Warszawa.
 10. Kulińska E. (2011), AWZR procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 11. Kulińska E., Rut J. (2013), Kreatywna logistyka jako koncepcja niekonwencjonalnego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi, w: Logistyka w zarysie - wy- brane problemy badawcze, red. E. Kulińska, Studia i  Monografie, z. 371, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 12. Matczewski A. (red.) (2001), Problemy współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Piątek D. (2006), Gospodarka centralnie zarządzana jako źródło kryzysu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 25, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 14. Podręcznik OSLO (2008), Zasady gromadzenia i  interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 15. Poskrobko B. (2011), Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 16. Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 17. Staniewski M.W. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a  zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
 18. Szymczak F. (2013), Zarządzanie firmą w gospodarce opartej na wiedzy. http://newpr.pl/wp- content/uploads/Zarz%C4%85dzanie-firm%C4%85-w- gospodarce-opartej-na-wiedzy.pdf [dostęp 23.12.2013].
 19. Wronowska G. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, WWZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu