BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławniczak Ilona (Politechnika Poznańska), Iwanowicz Anna (Politechnika Poznańska), Mazurek Paweł (Politechnika Poznańska), Butlewski Marcin (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Praktyczne zastosowanie metody herca w zarządzaniu wiedzą o przyczynach wypadków przy pracy
Practical Application of HERCA Method in Management of Knowledge About the Causes of Workplace Accidents
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 379-387, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Wypadki przy pracy
Knowledge management, Accidents at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje szereg metod służących do rozpoznawania i ograniczania możliwości popełniania błędów przez człowieka, jednak większość z nich pozwala jedynie na ogólne wskazanie przyczyn niezgodności. Celem artykułu jest analiza praktycznych możliwości zastosowania metody HERCA (Human Error Root Cause Analyses), podejmującej problem analizy błędów popełnianych przez człowieka. Przedstawiono charakterystykę działania metody, która polega na łatwym klasyfikowaniu przyczyn błędów zaistniałych w przedsiębiorstwie, ocenie ich pod względem liczebności dla poszczególnych kategorii i dobraniu odpowiednich środków zapobiegawczych. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowania metody, jako narzędzia uzupełniającego, dla wymagań stawianych przedsiębiorstwom przez systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także inne systemy doskonałości przedsiębiorstw. Na przykładzie studium przypadku wskazano, że HERCA pozwoliła na zmniejszenie błędów ludzkich o 40%. Scharakteryzowano cechy metody, takie jak prostota wdrożenia i jednoczesna skuteczność, które sprawiają, że HERCA może być z powodzeniem stosowana nie tylko do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także dla osiągnięcia lepszej jakości wyrobów i efektywności pracy, eliminując straty związane z przestojami, awariami czy też wadami w produkcie. (fragment tekstu)

There is a number of methods for identifying and reducing the possibility of human error, but most of them allow only a general indication of the reasons for nonconformities. The article describes the method of dealing with the analysis of human error which is HERCA (Human Error Root Cause Analyses). HERCA allows for the percentage distribution of the specific causes of errors and the selection of appropriate preventive tools. Presented in the article is a practical application of the method as a complementary tool for company requirements in the field of occupational safety and health management systems and other models of companies' excellence. The authors characterized features of the method such as simplicity of implementation and simultaneous efficiency, which make HERCA useful not only for the improvement of occupational safety and health, but also for achieving a better quality of products and efficiency by eliminating losses associated with downtime, malfunctions or defects in the product. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blikle A.J. (2013), Doktryna jakości - rzecz o  skutecznym zarządzaniu, Warszawa.
 2. Górny A. (2011), The Elements of Work Environment in the Improvement Process of Quality Management System Structure, in: Advances in Human Factors, Ergo-nomics and Safety in Manufacturing and Service Industries, eds. W. Karwowski, G. Salvendy, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 3. Grzanka I. (2009), Kapitał społeczny w relacjach z  klientami, CeDeWu.pl, Warszawa.
 4. Imai M. (2006), Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarzą-dzania, KAIZEN Institute Polska i MT Biznes Ltd,.
 5. Jasiulewicz-Kaczmarek M. (2009), Participatory Ergonomics as a Method of Quality Improvement in Maintenance, in: Ergonomics and Health Aspects, HCII 2009, ed. B.-T. Karsh, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 6. Jasiulewicz-Kaczmarek M. (2013), The role of ergonomics in implementation of the social aspect of sustainability, illustrated with the example of maintenance, in: Occupational Safety and Hygiene, eds. P. Arezes, J.S. Baptista, M. Barroso, P. Carneiro, P. Lamb, N. Costa, R. Melo, A.S. Miguel, G. Perestrelo, CRC Press, Taylor & Francis, London.
 7. Lock D. (2002), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Misztal A. (2011), Data analysis as a base for improving of processes and products, in: Theory of management 4. The selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, red. Št. Hittmár, University of Žilina, Žilina - Slovak Republic.
 9. Stanek K., Czech P., Bracik J. (2011), Metodologia World Class Manufacturing (WCM) w fabryce Fiat Auto Poland S.A., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Transport, z. 71, Gliwice.
 10. Wasilewski L. (1998), Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 11. http://szkoleniebhp.com.pl/cms/dzial/id/72/WCM/ [dostęp 29.12.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu