BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchol Jerzy
Tytuł
Nowoczesne instrumenty zarządzania a nadzór korporacyjny
Modern Management Instruments and Corporate Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2010, nr 26, s. 155-165, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka-społeczeństwo-zastosowania
Słowa kluczowe
Instrumenty zarządzania, Ład korporacyjny, Transfer wiedzy
Management instruments, Corporate governance, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem (operacyjnym, taktycznym i strategicznym) menedżerowie mają do dyspozycji różne instrumenty zarządzania w postaci koncepcji, metodyk, metod i technik1. Dotyczy to także nadzoru korporacyjnego, członków rad dyrektorów (w układzie monistycznym) i członków rad nadzorczych i zarządów (w układzie dualistycznym). Umiejętne wykorzystanie danego instrumentu zarządzania w danym czasie, miejscu i sytuacji daje możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Liczba nowych lub starych, jednak ulepszonych instrumentów zarządzania stale rośnie, w związku z rozwojem nowoczesnych technologii, zwłaszcza informatycznych, postępem wiedzy i innowacji. Nie wszystkie są powszechnie znane, ponieważ często wywodzą się z wąskich specjalizacji i pochodzą z odległych krajów, co w dobie globalizacji i informatyzacji nie jest już tak wielką barierą, jak w przeszłości.(fragment tekstu)

The study presents the chosen modern instruments of management (the conceptions, models, method, technique and tools) for aid decision processes. The weight of instruments of management to improving management was underlined in this refer. However for effective management, for good decision process and solving problems is necessary suitable choosing and utilization of instruments of management in time place and situation. Use of these technologies in frames of globalization process and corporate governance in companies creates the new challenges and new possibilities. The audit and control over companies by owners, shareholders and stakeholders is fuller, and the meeting, the votes can be to hold with electronic road also. The study contains also, the statstical counted relating data of saturation the computer technologies in the different societies and also the relating the corporate governance and codes of good practices data published in Internet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
 3. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 81, Poznań 2006.
 7. Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 8. Kowalczewski W., Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 9. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Partyka M., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowania i zarządzania, WNT, Warszawa 2006.
 11. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 1997.
 12. Peszko A., Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 13. Quinn R., Faerman S., Thompson M., McGrath M., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 14. Rokita J., W. Grudzewski, Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007.
 15. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 16. Wąchol J., Kodeksy dobrych praktyk w świetle gospodarki opartej na wiedzy, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Kluczowe relacje w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, UMK w Toruniu, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
 17. Wąchol J., Problematyka transportowa i zagadnienia przydziału, w: Matematyczne techniki zarządzania. Przykłady i zadania, red. Z. Łucki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.
 18. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu