BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych ERP i CRM w przedsiębiorstwach w kontekście logistyki
Use of Integrated Information Systems ERP And CRM in Enterprises in the Context of Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 389-298, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Logistyka, Przedsiębiorstwo
Computer system, Logistics, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania poziomu wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych wspierających realizację funkcji logistycznych w przedsiębiorstwie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i klasy zastosowanego systemu. Oceny zróżnicowania dokonano na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji. Badaniem objęto lata 2008, 2010 i 2012. (abstrakt autora)

The purpose of the article is study of differences in the level of use of integrated information systems supporting the logistics functions in a company depending on company size and class of the system. Differentiation estimation was made by two- -factor analysis of variance. The data set covers the years 2008, 2010 and 2012. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duffy R., Fearne A., Hornibrook S., Hutchinson K., Reid A. (2013), Engaging suppliers in CRM: The role of justice in buyer-supplier relationships, "International Journal of Information Management", 33, s. 20-27.
 2. Hajji A., Pellerin R., Léger P.-M., Gharbi A., Babin G. (2012), Dynamic pricing models for ERP systems under network externality, "International Journal of Production Economics", 135, s. 708-715.
 3. Hsu P.-F. (2013), Commodity or competitive advantage? Analysis of the ERP value paradox, "Electronic Commerce Research and Applications", 12, s. 412-424.
 4. Hung W.-H., Ho Ch.-F., Jou J.-J., Kung K.-H. (2012), Relationship bonding for a better knowledge transfer climate: An ERP implementation research, "Decision Support Systems", 52, s. 406-414.
 5. Jang J.H., Kim S.W., Lee Y.S., Kim J. (2013), The effects of relationship benefit on relationship quality and store loyalty from convergence environments - NPS analysis and moderating effects, "Electronic Commerce Research", 13, s. 291-315.
 6. Johnson D.S., Clark B.H., Barczak G. (2012), Customer relationship management processes: How faithful are business-to-business firms to customer profitability?, "Industrial Marketing Management", 41, s. 1094-1105.
 7. Josiassen A., Assaf A.G., Cvelbar L.K. (2014), CRM and the bottom line: Do all CRM dimensions affect firm performance?, "International Journal of Hospitality Man-agement", 36, s. 130-136.
 8. Kanellou A., Spathis C. (2013), Accounting benefits and satisfaction in an ERP envi-ronment, "International Journal of Accounting Information Systems", 14, s.  209-234.
 9. Li L., Mao J.-Y. (2012), The effect of CRM use on internal sales management control: An alternative mechanism to realize CRM benefits, "Information & Management", 49, s. 269-277.
 10. Liu A.Z., Liu H., Xu S.X. (2013), How do competitive environments moderate CRM value?, "Decision Support Systems", 56, s. 462-473.
 11. Madapusi A., D'Souza D. (2012), The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization, "International Journal of Information Management", 32, s. 24-34.
 12. May J., Dhillon G., Caldeira M. (2013), Defining value-based objectives for ERP sys-tems planning, "Decision Support Systems", 55, s. 98-109.
 13. Méxas M.P., Quelhas O.L.G., Costa H.G. (2012), Prioritization of enterprise resource planning systems criteria: Focusing on construction industry, "International Journal of Production Economics", 139, s. 340-350.
 14. Ram J., Corkindale D., Wu M.-L. (2013), Implementation critical success factors (CSFs) for ERP: Do they contribute to implementation success and post- implementation performance?, "International Journal of Production Economics", 144, s. 157-174.
 15. Rollins M., Bellenger D.N., Johnston W.J. (2012), Does customer information usage improve a firm's performance in business-to-business markets?, "Industrial Mar- keting Management", 41, s. 984-994.
 16. Silva L., Fulk H.K. (2012), From disruptions to struggles: Theorizing power in ERP implementation project, "Information and Organization", 22, s. 227- 251.
 17. Szajt M. (2006), Wykorzystanie technologii informacyjnych w działalności przedsię-biorstw przemysłowych w Polsce, w: Integracja IT z systemami zarządzania w or-ganizacjach gospodarczych, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo PHU Salus, Toruń.
 18. Teittinen H., Pellinen J., Järvenpää M. (2013), ERP in action - Challenges and benefits for management control in SME context, "International Journal of Accounting In-formation Systems", 14, s. 278-296.
 19. Tsai W.-H., Lee P.-L., Shen Y.-S., Lin H.-L. (2012), A  comprehensive study of the rela-tionship between enterprise resource planning selection criteria and enterprise resource planning system success, "Information & Management", 49, s. 36-46.
 20. Usmanij P.A., Khosla R., Chu M.-T. (2013), Successful product or successful system? User satisfaction measurement of ERP software, "Journal of Intelligent Manufac-turing", 24, s. 1131-1144.
 21. Uwizeyemungu S., Raymond L. (2012), Impact of an ERP system's capabilities upon the realisation of its business value: a resource-based perspective, "Information Technology and Management", 13, s. 69- 90.
 22. Verhoef P.C., Lemon K.N. (2013), Successful customer value management: Key les sons and emerging trends, "European Management Journal", 31, s. 1-15.
 23. Wu S.-I., Lu Ch.-L. (2012), The relationship between CRM, RM, and business perfor-mance: A study of the hotel industry in Taiwan, "International Journal of Hospitality Management", 31, s. 276-285.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu