BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ewolucja i zmiany w procesie zarządzania innowacjami. Wnioski dla racjonalizacji zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach i regionach
Evolution and Change in Management Innovation Process. Conclusion for Rationalization of Management Innovation in the Enterprises and Regions
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 501-512, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność regionu
Management, Innovative management, Enterprise management, Innovations in organization, Enterprise innovation, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje główne kwestie związane z systemem zarządzania in-nowacjami, jako warunkiem rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. W dalszej części poddano dyskusji wzorcowy proces ewolucji zarządzania innowacjami typowy dla krajów Europy zachodniej i USA. Rozważania te stanowią podstawę do sformułowania wniosków i rekomendacji dla racjonalizacji systemów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the main issues connected with innovation management systems as the precondition for development of Polish enterprises. In the following part there is discussed a model evolutionary process of innovation management characteristic for western European countries and USA. These considerations were the base for providing solutions and recommendations for innovation management systems rationalization in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby. Część I. AE, Katowice 1998.
 2. Bocheński J.M.: Sens życia i inne eseje. Philed, Kraków 1993.
 3. Castells M.: The Power of Identity. Blackwell Publishers, 1997.
 4. Castells M.: The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1. Blackwell Publishers, 2000.
 5. Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M.: Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation. Edward Elgar Publishing Ltd., Glesanda House, Montpellier Parade, Cheltenham, UK. 2007.
 6. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 7. Foster R., Kaplan S.: Twórcza destrukcja. Galaktyka, Warszawa 2003.
 8. Intellectual Capital Management in Regional Pro-Innovative Networks. Red. J. Stachowicz. EXIT, Warsaw 2006.
 9. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 10. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 11. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa 1960.
 12. Schumpeter J.A.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa 1960.
 13. Senge P.: Piąta dyscyplina. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Stachowicz J., Machulik J,: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Szumacher.
 15. Stachowicz J.: Klastry w turystyce narzędziem rozwoju regionalnego. W: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Red. M. Bednarczyk. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 164-171.
 16. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych. PAN, Warszawa 2006.
 17. Stachowicz J.: Nawigator Kapitału Społecznego Regionu - metodyką nowego zarządzania strategicznego. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. GWSH, Katowice 2007a, s. 155-169.
 18. Stachowicz J.: Social Capital and Cluster Organization and Development Management: the Experiences from Organizing Industrial Cluster in Silesia Province. W: The Emergence and Development of Clusters in Poland. Red. E. Bojar, Z. Olesiński. Difm, Warszawa 2007b, s. 101-117.
 19. Stachowicz J.: W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego - perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego. W: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. AE, Katowice 2007c.
 20. Stachowicz J.: Rekomendacje do przeprowadzonego w 2007 roku monitoringu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 oraz Programu Wykonawczego 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji 2003-2013, 2007 (niepublikowana).
 21. Stachowicz J.: Clusters - a Chance for Regional Development in Poland. Referat wygłoszony na Światowym Kongresie RS Al, Sao Paolo, Brazylia, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu