BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Poziom i struktura produkcji rolniczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku w warunkach oddziaływania instrumentów WPR Unii Europejskiej
The Level and Structure of Agricultural Production of the Kuyavian-Pomeranian Province in the Year 2010 in Terms of Impact of CAP Instruments of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 101-108, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Struktura produkcji rolniczej, Wspólna Polityka Rolna
Agricultural production, Agricultural production structure, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne poziomu i struktury produkcji rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku. Stwierdzono, że jej wartość wynosiła prawie 6,4 mld zł i w 52,3% pochodziła z produkcji roślinnej (3330 mln zł), a w 47,7% (3041 mln zł) z produkcji zwierzęcej. Poziom wskaźników określających produkcyjność rolnictwa regionu wynosił: produktywność ziemi - 5,9 tys. zł, produktywność pracy - 67,1 tys. zł oraz wartość produkcji na 1 gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą - prawie 81,6 tys. zł. Poziom wsparcia finansowego w produkcji polowej w województwie kujawsko-pomorskim powoduje, że wyróżnia się ono zdecydowanie wyższymi wartościami wskaźników produkcyjności rolnictwa niż przeciętnie w Polsce. (abstrakt oryginalny)

At work shows the spatial variation in level and structure of agricultural production in the Kuyavian- Pomeranian province in 2010. It was found that its value was almost 6.4 billion PLN and in 52.3% came from crop production (3330 mln PLN), while the animal production 47.7% (3041 mln PLN). Level indicators for agricultural productivity in the region was: the land productivity per 1 ha AA - 5.9 thous. PLN, productivity per 1 AWU - 67.1 thous. PLN and the value of the production on the farm 1 leading agricultural activity - almost 81.6 thous. PLN. The level of financial support in field production in Kuyavian-Pomeranian province is definitely higher than average values in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 2. Drygas M., Zawaliska K. (red.). 2012: Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 3. Goraj I., Bocian M., Cholewa J., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Harasim A. 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
 5. Ignaczewski G. 2013: Żegnaj ESU, TopAgrar Polska, 10.
 6. Kluba M. 2010: Renty strukturalne jako czynnik kształtowania struktury agrarnej Pomorza Nadwiślańskiego, [w:] P. Szmielińska-Pietraszek, W. Szymańska (red.), Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk, 178-190.
 7. Kopiński J. 2009: Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce, J. Agribus. Rural Dev., 2 (12), 85-92.
 8. Krasowicz S., Igras J. 2003: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce, Pam. Puł., 132, 233-251.
 9. Kulawik J. (red.). 2011: Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finansowanie oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Kulikowski R. 2013: Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241, 1-131.
 11. Kulikowski R., Szyrmer J. 1978: Produktywność, towarowość i struktura produkcji rolnej, [w:] J. Ostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski, Prace Geograficzne IGiPZK, 127, 360-427.
 12. Powszechny spis rolny 2010. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 2012: GUS, Warszawa.
 13. Rudnicki R. 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Rudnicki R. 2013: Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny, [w:] M. Wójcik (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-oeconomica, 13, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 71-92.
 15. Wiatrak A. 1980: Czynniki różnicujące wydajność pracy w rolnictwie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu