BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zagrożenie ubóstwem w Polsce w latach 2000-2003
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2002/2005, nr 1-4, s. 5-29, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Analiza korespondencji, Gospodarstwa domowe, Świadczenia socjalne, Pomoc społeczna
Poverty, Correspondence analysis, Households, Social benefits, Social assistance
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Transformacja ustrojowa i gospodarcza Polski oraz towarzyszące jej zmiany własnościowe zaowocowały w drugiej połowie lat 90. trwałym wzrostem gospodarczym. Jednakże począwszy od 1997 r. obserwujemy malejącą dynamikę wzrostu GDP. Osłabienie wzrostu gospodarczego przyczyniło się także do znaczącego stałego wzrostu bezrobocia. W zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej niezbędne stało się podejmowanie takich przedsięwzięć w sferze polityki społecznej, które z jednej strony zahamują rozszerzanie się sfery ubóstwa, z drugiej zaś pozwolą na efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc dla najuboższych warstw społeczeństwa. Podejmowanie przedsięwzięć nakierowanych na ograniczenie ubóstwa wymaga stałego jego monitorowania oraz identyfikacji tych grup ludności, które są szczególnie narażone na ubóstwo i wymagają wsparcia finansowego państwa, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Panek T., Ubóstwo i nierówności w Polsce w latach 2000-2003, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa 2004, masz. pow.
 2. Panek T., Ubóstwo i nierówności, [w:] Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia , pr. zb. pod red. T. Panka, A. Szulca, SGH, Warszawa 2004.
 3. Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, pr. zb. pod red. J. Czapińskiego, T. Panka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004.
 4. Zadeh L.A., Fuzzy Sets, "Information and Control" No. 8/1965.
 5. Dubois D., Prade H., Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications, Academic Press, New York 1980.
 6. Cerioli A., Zani S., A Fuzzy Approach to the Measurement of Poverty, [w:] Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, pr. zb. pod red. C. Daguma, M. Zenga, "Studies in Contemporary Economics", Springer, Berlin 1990.
 7. Panek T., Wymiary ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999, "Wiadomości Statystyczne" nr 11/2001.
 8. Benzécri J.P., L'Analyse des donnes: I. La Taxanomie, Dunod, Paris 1973.
 9. Benzécri J.P., L'Analyse des donnes: II. La Taxanomie, Dunod, Paris 1973.
 10. Hill M.O., Correspondence analysis : a neglected multivariate method, "Applied statistics" No. 23/1974.
 11. Lebart L., Morineau A., Warwick K.W., Multivariate Descriptive Statistical Analysis. Correspondence Analysis and Related Techniques for Large Matrices, Wiley, New York 1984.
 12. Panek T., Wielostronne porównania spożycia i cen. Aspekty metodologiczne, "Monografie i Opracowania nr 239, SGPiS, Warszawa 1987.
 13. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza porównawcza, PWN, Warszawa 1990.
 14. Cooley W.W., Lohnes P.R., Multivariate Data Analysis, Wiley, New York 1971.
 15. Szulc A., Dochód i konsumpcja, [w:] Statystyka Społeczna. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. T. Panka, A. Szulca, SGH, Warszawa 2004.
 16. Deniszczuk, L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum socjalnego, [w:] Polska bieda. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1996.
 17. Deniszczuk, L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji, [w:] Polska bieda. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu