BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fliegner Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane aspekty regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Selected Aspects of the Regional Strategy for Information Society Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 531-539, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Rozwój, Społeczeństwo informacyjne
Development, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinno być przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed społecznością danego regionu ze względu na dokonujące się w świecie trzy współzależne transformacje: kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, przejście do elektronicznej gospodarki i powstawanie gospodarki opartej na wiedzy. Te transformacje są powszechnie uważane za decydujące o rozwoju świata, w szczególności jego najbardziej rozwiniętej części, dlatego konieczne jest ich uwzględnienie w planach rozwojowych poszczególnych regionów. Tworząc omawiany tu rodzaj strategii, należy zatem wskazać główne, strategiczne cele związane z tymi transformacjami oraz obszary koncentracji działań rozwojowych, aby te cele osiągnąć. Te cele strategiczne to: niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia oraz zapewnienie zatrudnienia w warunkach transformacji gospodarki regionu w gospodarkę elektroniczną opartą na wiedzy. Wskazano, że środkiem do osiągnięcia tych celów jest koncentracja wysiłków w dwóch obszarach: edukacji i sektorze publicznym. Edukacja jest tutaj rozumiana bardzo szeroko - jako edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych, stacjonarna w szkołach różnego szczebla i realizowana zdalnie przez media elektroniczne, we wszystkich możliwych dziedzinach - ekonomii, prawa, finansów, medycyny, kultury, spraw międzynarodowych, politycznych, naukowych itp. Również sektor publiczny jest rozumiany szeroko, chociaż ze względu na regionalny charakter strategii największy nacisk powinien być położony na działania władz i instytucji samorządowych(fragment tekstu)

Among the most important challenges that regional strategies has to face is transformation to the information society and the electronic, knowledge-based economy. The characteristic feature of the previous pro-development policy at regional level was a preference for "hard" infrastructure investments, which was of course a basic but insufficient requirement for economic elicitation and the rise of desired competitiveness. Such approach, most common among the authorities, brought about negligence of wide range of other tools adjusted to local conditions. That is because most of the information society development plans pay attention to expansion of IT-infrastructure, instead of building the adequate social awareness, which will allow the effective use of modern technology(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borucki W., Springer A.: Digital Divide w społeczeństwie informacyjnym, w: D. Bem (red.): Internet 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
  2. Cellary W.: Dostosowanie administracji do wyzwań gospodarki elektronicznej, "Elektroniczna Administracja" 2007, nr 4.
  3. Chojnicki Z., Czyż T.: Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
  4. Defining and Measuring e-Commerce: A Status Report, OECD, Paris 1999, http://www.brookings.edu/ES/research/projects/productivity/workshops/.
  5. Papińska-Kacperek J. (red.): Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Webster F.: Theories of the Information Society, Routledge, New York 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu