BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Badania witryn internetowych polskich gmin
Results of Polish Communes Websites Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 564-571, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Internet, Gmina
Internet, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
W 2009 roku opublikowano raport prezentujący wyniki badań ilościowych dotyczących poziomu informatyzacji urzędów gminnych w Polsce w roku 2008. Z dokumentu tego wynika, że w tymże roku stronę Biuletynu Informacji Publicznej posiadały niemal wszystkie urzędy - 99,9%, a własną stroną internetową mogło się pochwalić 92,8% jednostek. Najlepiej wyglądała sytuacja w województwach lubuskim i opolskim, w których wszystkie urzędy gmin miały swoje witryny. Najgorzej wypadło w tym badaniu województwo łódzkie, w którym własną stroną posiadało mniej niż 80% urzędów. Dobrym symptomem jest oczywiście tak powszechne wykorzystanie witryn internetowych do prezentacji gminy, trzeba jednak zaznaczyć, że możliwości oferowane przez taką stronę nie zawsze są właściwie wykorzystywane. Nie istnieją bowiem jakiekolwiek wytyczne dotyczących wyglądu i zawartości serwisów internetowych jednostek samorządu terytorialnego, więc gminy mają pełną swobodę przy ich tworzeniu. W związku z powyższym witryny poszczególnych gmin prezentują bardzo różny poziom zarówno pod względem treści, jak i wyglądu. Co więcej, nie dokonuje się ich oceny w oparciu o jednolite kryteria (ewentualne badania mają wyłącznie wyrywkowy charakter), co utrudnia identyfikację pewnych obszarów, w których dana gmina powinna wprowadzić zmiany.(fragment tekstu)

Majority of Polish communes has own websites. Those pages are used mostly for information and promotional activities, rarely for conducting formalities. The website can be a perfect tool for creating positive image of the commune. The message is addressed both outside (to the tourists and potential investors) and inside (to inhabitants and people who work within this community). The information requirements of those recipients' groups are different. During several last years different authors have analyzed the content and the look of communes websites using various criteria. The criteria that were used and the results of their research are presented(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska A.: e-PR jako zestaw narzędzi wspomagających wizerunek miasta, http://www.bankier.pl/wiadomosc/e-PR-jako-zestaw-narzedzi-wspomagajacychwizerunek- miasta-2011054.html
  2. Bański J.: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena, http://www.igipz.pan.pl/zpz/banski/PDF/3_Witryny _internetowe.pdf
  3. Cielecka M., Hałun T. i in.: Raport użyteczności stron internetowych gmin miejskich, Kraków 2009.
  4. Guzik R.: Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie, w: Domański B., Jarczewski W. (red.): Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006.
  5. Interaktywna gmina - raport, http://www.interaktywna-gmina.pl/
  6. Kupczak P.: Samorządy Małopolski w Internecie - próba oceny, "E-mentor" 2010, nr 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/778
  7. Stempniak P.: Witryna wielkiego miast, "Marketing w praktyce" 2007, nr 12.
  8. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu