BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarama Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Regional Disparities in Information Society Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 572-579, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Zróżnicowanie regionalne
Information society, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podnoszenie konkurencyjności gospodarki i wyrównywanie szans rozwojowych polskich regionów nie jest możliwe bez nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz szeroko dostępnych usług sektora publicznego i biznesowego. Chociaż technologie te same nie powodują szczególnych przestrzennych skutków ani nie przyczyniają się do tego, przyswojenie ich wpływa na zwiększenie zdolności regionów do wykorzystywania swoich zasobów ludzkich i infrastruktury, zmieniając tym samym potencjał rozwojowy regionów. Zwiększenie dostępności ICT w regionach ma wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnego, przyciąganie kapitału zagranicznego, możliwości wykorzystania rodzimego potencjału badawczo-innowacyjnego poprzez podnoszenie zdolności regionu do generowania nowej wiedzy oraz dostarczanie jej w odpowiedniej formie zainteresowanym podmiotom.(fragment tekstu)

The paper presents use of chosen measures to evaluate disparities between households and individuals (grouped by NUTS1) in Poland in 2007-2010 years. Additionally, a decomposition of generalized entropy measure GE(2) was made as well inter-region disproportion sizes and inequalities inside regions were compared.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowski W., Bossak J.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004.
  2. Chmielewski R.: Konkurencyjność polskich regionów w aspekcie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, w: M. Klamot, L. Cybulski (red.): Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  3. eEurope Advisory Group: e-Inclusion: New challenges and policy recommendations, Report coordinated by D. Kaplan, 2005, http://www.epractice.eu/files/me dia/media_764.pdf
  4. Sala-i-Martin X.X.: Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review" 1996, no. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu