BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knapik Wioletta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty rozwoju polskich obszarów wiejskich na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zakorzenionych rynków
Selected Aspects of Development of the Rural Areas on the Basis of Sustainable Development and Nested Markets
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 109-113, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone
Rural areas, Rural development, Sustainable development, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie kierunku rozwoju polskich obszarów wiejskich opartego na zrównoważonym rozwoju, wykorzystującego lokalne zasoby i potencjał społeczny. Podkreślono również rolę lokalnych partnerstw jako podmiotów, które efektywnie realizują cele zrównoważonego rozwoju i przyczyniają się do budowania kapitału społecznego na wsi. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powiązane są z polityką unijną. Od 2014 roku strategia ta, jako wspólna polityka rolna (WPR) rozpoczyna swój kolejny okres związany z wdrażaniem działań zaplanowanych na lata 2014-2020. Jednym z instrumentów realizacji WPR jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który stanowi wsparcie finansowe adresowane do wszystkich krajów unijnych. W Polsce w nowym okresie programowania wsparcie to będzie ukierunkowane na realizację zadań określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. (abstrakt oryginalny)

From the beginning of our membership in European Union, the development of rural areas is connected with EU policy. The EU policy is realized as Common Agricultural Policy (CAP). This year marks a new stage of implementation of this strategy (2014-2020). One of the tools of implementation of CAP is Rural Development Programme (RDP) which offers financial support to all the EU states. In Poland the new stage of implementation focuses on realization of tasks stated in "Sustainable development strategy of agriculture, rural development and fisheries". The aim of this paper is to demonstrate a direction of development of polish rural areas which based on sustainable development using common-pool resources and social potential. The meaning of local partnerships was highlight. These partnerships are important agents which effectively realize the sustainable development goals and contribute to create a social capital in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski T., Gorlach K. 2007: Koncepcja rozwoju neoendogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Beck U. 2002: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa.
 3. Beck U., Giddens A., Lash S. 2009: Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, PWN, Warszawa.
 4. Benedek L. i in. 2008: Partnerstwo międzysektorowe, [w:] Jak animować partnerstwo na obszarach wiejskich? [w:] J. Tvrdoňová, U. Budzich-Szukała (red.), Poradnik praktyczny, FAOW, Warszawa, 35-57.
 5. Bieńkowska W. 2010: Główni aktorzy lokalnej współpracy na obszarach wiejskich, [w:] Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich, SGGW, Warszawa, 33-50.
 6. Dziekański P., Leśniewski M.A. 2012: Narzędzia i zakres zarządzania rozwojem lokalnym, [w:] P. Dziekański (red.), Wybrane problemy gospodarki lokalnej, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski, 11-32.
 7. Knapik W. 2013: Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.
 8. Polman N., Poppe K.J., van der Schans J.W., van der Ploeg J.D. 2010: Nested markets with common pool resources in multifunctional agriculture, International Society for New Institutional Economics, http:// papers.isnie.org/paper/450.html.
 9. Sokołowska S., Bisaga A. 2014: Wspólna Polityka Rolna podstawą endogenizacji rozwoju rolnictwa w województwie opolskim, [w:] N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejska - 10 lat w Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, 171-183.
 10. Wilkin J. 2013: Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia T. CLIV, Warszawa, 25-36.
 11. Zegar J.S. 2010: Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, Uniwersytet Opolski, Opole, 13-24.
 12. www.agro-info.org.pl/files/?id_plik=1229.
 13. www.popt.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx.
 14. www.funduszeue.info/blog/2011/07/15/lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-inwestycji-z-prow-2007-13-w-polsce-dziala-336-takich-grup.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu