BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszuk Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rola i znaczenie stereotypów w kreowaniu współpracy transgranicznej (na przykładzie podlaskich przedsiębiorców)
The Role and Significance of Stereotypes in Creating Cross-border Cooperation (the Example of Entrepreneurs of Podlasie)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 265-275, bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Stereotypy, Współpraca regionów przygranicznych, Przedsiębiorca
Stereotypes, Region cross-border cooperation, Entrepreneur
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Podlasie
Podlasie
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badań dotyczących postrzegania przez podlaskich przedsiębiorców narodów rosyjskiego, białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy podlascy przedsiębiorcy kierują się negatywnymi stereotypami przy podejmowaniu współpracy zagranicznej (transgranicznej), czego dotyczą stereotypy i czy mają znaczenie przy podejmowaniu współpracy gospodarczej. Badania miały charakter ilościowy, wzięła w nich udział grupa dwustu podlaskich przedsiębiorców. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to analyze the role of stereotypes in relation to the companies involved in the international cooperation (with particular emphasis on cross-border cooperation). The article provides an overview of the literature on stereotypes and their impact on cooperation between actors based in different cultures. It also presents the results of pilot studies carried out on a group of entrepreneurs in Podlasie. The study aimed to determine the extent to which businessmen of Podlasie are guided by stereotypes when initiating international cooperation and what these stereotypes refer to. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allport G. (1954), The nature of prejudice, Addison-Wesley, Reading.
 2. Aronson E., Wilson T.D, Akert R.M. (2012), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
 3. Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 4. Bańko M. (2000), Inny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 5. Berger P.L, Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, PWN, Warszawa.
 6. Błuszkowski J. (2005), Stereotypy a tożsamość narodowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 7. Budyta-Budzyńska M. (2010), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, Warszawa.
 8. Countant D., Worchel S., Bar-Tal D. i in. (2001), A multidimensional examination of the "Stereotype" concept: A development al approach, "International Journal of Intercultural Relations", nr 35.
 9. Dubisz Sz. (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003.
 10. Dyduch W. (2011), Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Gawarkiewicz R. (2011), Komunikacja międzykulturowa a stereotypy. Polacy - Niemcy - Rosjanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Hill R. (2004), My Europejczycy, Wydawnictwo Santorski, Warszawa.
 13. Kofta M. (2004), Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe: stare i nowe problemy [w:] M. Kofta (red.), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 14. Kofta M., Sędek G. (1999), Stereotypy duszy grupowej a postawy wobec innych: wyniki badań sondażowych [w:] B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, PWN, Warszawa - Łódź.
 15. Kurcz I. (1994), Zmienność i nieuchronność stereotypów, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 16. Łukaszewski W., Weigl B. (2001), Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej? [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstone M. (1999), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 18. Mierosławska A. (2004), Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 19. Pisarenko S. (1998), Bariery społeczno-gospodarcze ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej -próba syntezy, "Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego", nr 15.
 20. Poleszczuk J., Sztop-Rutkowska K., Porankiewicz-Żukowska A. i in. (2013), Samorządowa i obywatelska współpraca transgranczna w województwie podlaskim, Laboratorium Badań i Opinii Społecznych "SocLab", Białystok [online], http://www. soclab.org.pl/wp-content/uploads/2013/11/samorz%C4%85dowa-i-obywatelska-wsp%C3%B3%C5%82rpaca-transgraniczna-w-wojew%C3%B3dztwie-podlaskim_ wersja-elektroniczna.pdf, dostęp 28 kwietnia 2014.
 21. Reszke I. (1998), Stereotypy prywatnych przedsiębiorców w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 22. Rogers K.H, Wood D. (2010), Accuracy of United States regional personality stereotypes, "Journal of Research in Personality", nr 44.
 23. Ruble R.A., Zhang Y.B (2013), Stereotypes of Chinese International students held by Americans, "International Journal of Intercultural Relations", nr 37.
 24. Smolski R., Smolski M., Stadmüller E. H. (red.) (1999), hasło 'stereotyp', [w:] Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 25. Spencer-Rodgers J. (2001), Consensual and individual stereotypic beliefs about international students among American host national, "International Journal of Intercultural Relations", nr 25.
 26. Stephan W.G., Stephan C.W. (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 27. Sztumski J. (2010), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 28. Tajfel H. (1981), Human Groups and Social Categories: Studies In Social Psychology, Cambridge University Press, Cambridge.
 29. Worchel S., Austin W.G. (1986), Psychology of Intergroup Relations, Nelson-Hall Publishers, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu