BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełoszek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie Semantic MediaWiki w doskonaleniu modeli procesów biznesowych
Semantic Improvement of Business Process Models With Semantic Mediawiki Platform
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 411-419, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe
Business processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modele procesów biznesowych są ważnym elementem zarządzania organizacją, zatem metodologia tworzenia tych modeli powinna mieć na celu zapewnienie ich aktualności i zrozumiałości dla użytkowników. Kluczową kwestią jest ciągłe doskonalenie modeli, które nie jest możliwe bez udziału członków organizacji zaangażowanych bezpośrednio w procesy. Artykuł prezentuje możliwości i potencjalne korzyści płynące z zastosowania otwartego narzędzia, jakim jest Semantic MediaWiki, do wspomagania modelowania procesów biznesowych. Szczególną uwagę poświecono kwestii współtworzenia semantycznych opisów procesów, które czynią modele bardziej zrozumiałymi dla użytkowników. (abstrakt autora)

The paper presents the possibilities and potential advantages from exploitation of the open source tool - Semantic MediaWiki for supporting business process modeling. Particular attention has been put into the issues of co-creation semantic business process descriptions that make the models more legible for stakeholders. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cunningham W. (2006), Design principles of Wiki: How can so little do so much?, http://c2.com/doc/wikisym/WikiSym2006.pdf [dostęp 01.2014].
 2. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H.A. (2013), Fundamentals of Business Process Management, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 3. Hallerbach A., Bauer T., Reichert M. (2010), Capturing Variability in Business Process Models: The Provop Approach, "Journal of Software Maintenance", 22(6-7).
 4. Indulska M., Green P., Recker J.C., Rosemann M. (2009), Business process modeling: perceived benefits, in: 28th International Conference on Conceptual Modeling, 9-12 November 2009, Gramado, Brazil, http://eprints.qut.edu.au/26229/1/ 26229.pdf [dostęp 01.2014].
 5. Indulska M., Recker J., Rosemann M., Green P.F. (2009), Business Process Modeling: Current Issues and Future Challenges, in: LNCS Vol. 5565, 2009, Advanced In-formation Systems Engineering 21st International Conference, CAiSE 2009, Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg.
 6. Mediawiki Graph, http://www.mediawiki.org/wiki/Category:Graph_extensions [dostęp 01.2014].
 7. MediaWiki Properties, http://semantic- mediawiki.org/wiki/Help:Properties_and_types [dostęp 01.2014].
 8. Mendling J., Reijers H.A., Recker J. (2010), Activity Labeling in Process Modeling: Empirical Insights and Recommendations, "Information Systems", 35(4).
 9. Nowicki A. (red.) (2000), Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 10. Richardson W. (2006), Blogs, Wikis, podcasts, and other powerful Web tools for class-rooms, CA Corwin Press, Thousand Oaks.
 11. Rosemann M. (2006), Potential Pitfalls of Process Modelling. Part A, "Business Process Management Journal", Emerald Group Publishing Limited, Vol. 12, No. 2.
 12. Skolik S., (2012), Rola użytkowników końcowych w prosumenckim modelu tworzenia oprogramowania MediaWiki, [w:] Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 13. Soto M., Ocampo A., Munch J. (2008), The Secret Life of a Process Description: A Look into the Evolution of a Large Process Model, w: Making Globally Distri-buted Software Development a Success Story, "Lecture Notes in Computer Science", Vol. 5007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu