BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Karty przedpłacone w Polsce - charakterystyka oraz rozwój wybranych produktów
Prepaid Cards in Poland - Characteristic and Development of Selected Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 421-430, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Karty płatnicze, Rozwój produktu
Payment cards, Product development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Karty przedpłacone są elementem rynku instrumentów płatniczych. Rynek ten znajduje się w Polsce w fazie rozwoju, stąd pojawiają się problemy z klasyfikacją części produktów. Wynikają one z istoty wymogów formalnoprawnych przewidzianych dla pieniądza elektronicznego oraz karty płatniczej. Celem pracy jest sklasyfikowanie instrumentów przedpłaconych oraz przedstawienie dotychczasowego rozwoju rynku bankowych kart przedpłaconych w Polsce. W pracy wykorzystano niepublikowane wcześniej dane udostępnione autorce przez Narodowy Bank Polski. (abstrakt autora)

Prepaid cards are part of the market of payment instruments. This market is in Poland in the development phase, so there are problems with the classification of some products. They arise from the nature of formal and legal requirements provided for electronic money and payment card. The aim of this work is to classify prepaid instruments and present the development of banking prepaid cards in Poland. The study was based on previously unpublished data obtained by the author from the National Bank of Poland. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
 2. Eastwood G. (2008), The Future of Payments. Prepaid cards, contactless and mobile payments, Management report, Business Insights Ltd.
 3. Hochschule Bremen. University of Applied Sciences, www.hs-bremen.de, [dostęp 27.12.2013].
 4. Kaszubski R., Obzejta Ł. (2012), Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Narodowy Bank Polski (2013), Informacja o kartach płatniczych, III kwartał 2013 r., Warszawa.
 6. Piotrowska A., Koncepcja i formy pieniądza elektronicznego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, w druku.
 7. Polasik M. (2012), Płatności zbliżeniowe w Polsce - rok 2012. Rozwój rynku - technologia NFC - perspektywy, Raport Badawczy POLASIK Research.
 8. Uryniuk J. (2012), Karty prepaid rosną w siłę. Jak z nich korzystać?, www.gazetaprawna.pl [dostęp 2.01.2014].
 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. z  2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1385.
 11. www.edenred.pl [dostęp 21.12.2013].
 12. www.klubkibicarp.pl [dostęp 5.01.2014].
 13. www.orlen.pl [dostęp 20.12.2013].
 14. www.urbancard.pl [dostęp 5.01.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu