BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarama Maria (Uniwersytet Rzeszowski), Król Mieczysław J. (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rozwiązania e-biznesowe w przedsiębiorstwach krajów UE-27
E-Business Adoption By Firms in EU-27 Members
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 431-440, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Przedsiębiorstwo, Technologia informacyjna, Metoda TOPSIS
e-business, Enterprises, Information Technology (IT), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie zakresu korzystania z rozwiązań e-biznesowych przez przedsiębiorstwa w krajach UE-27. Typologię krajów określono na podstawie syntetycznych mierników wyznaczonych za pomocą: metody agregacji multiplikatywnej wskaźników cząstkowych, metody Hellwiga, metody TOPSIS. Ponadto w celu dokładniejszego przedstawienia podobieństw i różnic występujących między krajami zastosowano analizę skupień cluster ensemble. Jako dane źródłowe wykorzystano dane dotyczące korzystania z ICT przez przedsiębiorstwa w 2013 r., które są udostępniane przez Eurostat. (abstrakt autora)

The aim of this paper is to compare e-business adoption by firms in EU-27 members. To obtain groups of similar countries, three composite indices were calculated according to: the multiplicative aggregation of indices, the Hellwig method and the TOPSIS method. In addition, we applied cluster analysis cluster ensemble to present the similarities and differences between the countries. The values of the indicators were calculated based on the Eurostat data. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fred A., Jain A.K. (2002), Data clustering using evidence accumulation, Proc. of the 16th Int'l Conference on Pattern Recognition.
  2. Fred A., Jain A.K. (2005), Combining multiple clusterings using evidence accumula-tion, "IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence", Vol. 27.
  3. Gregor B., Stawiszyński M. (2002), E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
  4. Kos B. (2009), E-biznes w działalności przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. I.
  5. OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide, http://www.oecd.org/dataoecd/37/42/42495745.pdf.
  6. Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
  7. Żurak-Owczarek C. (2008), E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego, [w:] Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego, red. L. Lewandowska, PTE, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu