BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
WCAG 2.0 jako podstawa uniwersalnego projektowania stron internetowych
Pc Give Package as a Tool Supporting Decision-Making Processes Under Structural Breaks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 461-468, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Internet, Osoby niepełnosprawne, Informacja
Internet, Disabled people, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele stron internetowych i treści na nich zamieszczonych jest niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Artykuł przedstawia tę kwestię i wskazuje na potrzebę wykorzystania projektowania uniwersalnego w celu zwiększenia dostępności i użyteczności stron internetowych dla wszystkich użytkowników, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Artykuł wskazuje również, że WCAG 2.0 może być podstawą uniwersalnego projektowania stron internetowych, ponieważ zawiera pewne rekomendacje, które pozwalają na poprawę dostępności stron internetowych dla każdego użytkownika. (abstrakt autora)

A lot of websites and their content are not accessible for people with disabilities. This paper touches on this issue and indicates that there is a need to use universal design to increase accessibility and usability of websites for all users, especially for people with disabilities. This paper also indicates that WCAG 2.0 can be the basis for universal design of websites as it includes some recommendations which allow improving acces-sibility of websites for each user. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Funckes C., Kroeger S., (2003), Implementing universal design in higher education: Moving beyond the built environment, "Journal on Postsecondary Education and Disability", No. 16(2).
  2. The principles of universal design (2013), http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/ about_ud/udprinciples.htm.
  3. Ślusarczyk C. (2013), Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych, "E- mentor", nr 5(52), s. 65-68.
  4. Wdówik P. (red.) (2010), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  5. Web Content Accessibility Guidelines (2013), http://www.w3.org/TR/WCAG20/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu