BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modelowanie procesów biznesowych w prosumpcji systemów gospodarki elektronicznej
Business Process Modeling in E-Business Systems Prosumption
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 481-488, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Prosumpcja, Usługi, Gospodarka cyfrowa
Prosumption, Services, Digital economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych założeń dotyczących rozwoju prosumpcji w systemach informatycznych gospodarki elektronicznej. W części poznawczej artykułu opisano istotę prosumpcji i jej wykorzystanie w systemach informatycznych. W części metodologicznej przedstawiono ideę zwiększenia prosumpcji poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi informatycznych umożliwiających użytkownikom, którzy nie mają kwalifikacji ściśle informatycznych, na samodzielne tworzenie lub modyfikowanie wykorzystywanego oprogramowania. (abstrakt autora)

The purpose of this article is to present the initial assumptions for the development of prosumption in electronic business systems. The cognitive part of the article describes the essence of prosumption and its utilization in computer systems. Methodological part presents the idea of increasing prosumption through the use of appropriate tools to enable users who have no strictly programming qualifications to self-creating or modifying software program. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allweyer T. (2010), BPMN 2.0, Books on Demand.
  2. Dufresne T., Martin J. (2003), Process Modeling for E-Business, in: INFS 770 Methods for Information Systems Engineering: Knowledge Management and E-Business.
  3. Mayer R.J., Crump J.W., Fernandes R., Keen A., Painter M.K. (1995), Information integration for concurrent engineering (IICE) compendium of methods report, Ohio.
  4. Pender T. (2003), UML bible, Wiley, Indianapolis.
  5. Sterneckert A.B. (2013), Critical Incident Management, CRC Press.
  6. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  7. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Web Services Business Process Execution Language Version 2.0. (2007), http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/Primer/wsbpel-v2.0-Primer.pdf [dostęp 31.12.2013].
  9. Wilson J.M. (2003), Gantt charts: A centenary appreciation, "European Journal of Operational Research", 149(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu