BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Wrocław University of Economics, Poland), Hernes Marcin (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Sources of Knowledge Conflicts in Cognitive Agent's Architecture in DSS
Źródła konfliktów wiedzy w architekturze agenta kognitywnego w SWD
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 3 (33), s. 102-113, rys., bibliogr. 23 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wiedza, Agent kognitywny, Systemy multiagentowe, Systemy wspomagania decyzji
Knowledge, Cognitive agents, Multi-agent system, Decision Support Systems (DSS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę identyfikacji źródeł konfliktów wiedzy w architekturze kognitywnych programów agentowych. Agenty te funkcjonują w systemach wspomagania decyzji. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano rodzaje architektur agentów kognitywnych oraz przedstawiono przykład takiej architektury. Następnie zaprezentowano przykład funkcjonowania agenta kognitywnego wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami oraz określono przyczyny występowania konfliktów wiedzy. Końcowa część artykułu zawiera analizę źródeł konfliktów wiedzy i ich przykłady związane z funkcjonowaniem systemów wspomagania decyzji.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the problem of knowledge conflicts identification in the architecture of cognitive agents. The agents operate at the decision support systems. The types and the sample of cognitive agents architecture was characterized in the first part of article. Next, the customer relationship management agent was described and the causes of knowledge conflicts were indicated. The final part of article contains the analysis of sources of knowledge conflicts and their examples related to decision-making process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bytniewski A., Hernes M., 2013, Wykorzystanie agentów kognitywnych w budowie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, [in:] Porębska-Miąc T., Sroka H. (eds.), Systemy wspomagania organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Cognitive Computing Research Group, http://ccrg.cs.memphis.edu/ (29.01.2014).
 3. Dastani M., Governatori G., Rotolo A., Van Der Torre L., 2005, Programming cognitive agents in defeasible logic, LPAR, Springer, pp. 621-636.
 4. Dastani M., Van der Torre L., 2002, A classification of cognitive agents, [in:] Gray W.D., Schun C.D. (eds.), Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Conference of the Cognitive Science Society, Cognitive Science Society, Mahwah.
 5. De Long D., Seemann P., 2000, Confronting Conceptual Confusion and Conflict in Knowledge Management, Organizational Dynamics, vol. 29, no. 1, pp. 33-44.
 6. Duch W., 2010, Architektury kognitywne, czyli jak zbudować sztuczny umysł, [in:] Tadeusiewicz R. (ed.), Neurocybernetyka teoretyczna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Franklin S., Patterson F. G., 2006, The LIDA architecture: Adding new modes of learning to an intelligent, autonomous, software agent, [in:] Proceedings of the International Conference on Integrated Design and Process Technology, Society for Design and Process Science. San Diego, CA.
 8. Hawkins J., Blakeslee S., 2004, On Intelligence: How a New Understanding of the Brain Will Lead to the Creation of Truly Intelligent Machines, Times Books, New York.
 9. Hecht-Nielsen R., 2007, Confabulation Theory: The Mechanism of Thought, Springer-Verlag, New York.
 10. Hensinger R., Thome M., Wright T., 2004, Cougaar: A Scalable, Distributed Multi-Agent Architecture, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, vol. 2, pp.1910-1917, doi: 10.1109/ICSMC.2004.1399959.
 11. Hernes M., Nguyen N.T., 2007, Deriving consensus for hierarchical incomplete ordered partitions and coverings, Journal of Universal Computer Science, vol. 13, no. 2, pp. 317-328.
 12. Hernes M., Sobieska-Karpińska J., 2013, A comparative analysis of conflicts resolving methods in multiagent decision support systems, [in:] Pańkowska M., Sroka H., Stanek S. (eds.), Cognition and Creativity Support Systems, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 23-32.
 13. Khalil K.M., Abdel-Aziz M., Nazmy T.T., Salem A.M., 2013, Intelligent techniques for resolving conflicts of knowledge in multi-agent decision support systems, [in:] Sixth International Conference on Intelligence Computing and Information Systems, Cairo, Egypt, eprint arXiv:1401.4381 -.
 14. Korczak J., Hernes M., Bac M., 2013, Risk avoiding strategy in multi-agent trading system, [in:] Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (eds.), Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, pp. 1131-1138.
 15. Lorkiewicz W., 2006, An approach to resolving semantic conflicts of temporally-vague observations in artificial cognitive agent, [in:] Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, part III, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 1004-1011.
 16. Mianowska B., Nguyen N.T., 2011, Using knowledge integration techniques for user profile adaptation method in document retrieval systems, Transactions on Computational Collective Intelligence V, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 17. Nguyen NT., Katarzyniak R., 2006, Multi-agent systems, ontologies and conflict resolution, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 17, no. 3 (Special issue), pp. 189-190.
 18. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2012, Consensus determining algorithm in multiagent decision support system with taking into consideration improving agent's knowledge, [in:] Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (eds.), Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław, pp. 1035-1040.
 19. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2013, The postulates of consensus determining in financial decision support systems, [in:] Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M.(eds.), Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, pp. 1165-1168.
 20. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2014, Identification of the knowledge conflict's sources in the architecture of cognitive agents supporting decision support process, [in:] Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (eds.), Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 2, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warsaw, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York City, pp. 1157-1162.
 21. Tadeusiewicz R., 2013, Systemy kognitywne - nowy wymiar informatyki ekonomicznej, http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75001,systemy-kognitywne-nowy-wymiar-informatyki-ekonomicznej (29.12.2013).
 22. Yager R., 2000, Approximate Reasoning and Conflict Resolution, Machine Intelligence Institute, Iona College, New Rochelle, NY.
 23. Żytniewski M., Kowal R., Sołtysik A., 2013, The outcomes of the research in areas of application and impact of software agents societies to organizations so far. Examples of implementation in Polish companies, [in:] Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (eds.), Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, pp. 1165-1168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.3.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu