BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hofman Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach
Controlling of Processes in Polish Enterprises
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2007, vol. 41, s. 255-264, rys.
Słowa kluczowe
Controlling, Zarządzanie procesami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling, Process management, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące roli i miejsca controllingu w systemie zarządzania procesami. W pierwszej części opracowania zawarte zostały teoretyczne rozważania dotyczące roli systemu controllingu w organizacji. Druga cześć artykułu zawiera określenie miejsca controllingu w systemie zarządzania procesami. W trzeciej, ostatniej części artykułu zawarta jest metodyka przeprowadzania badań, sposób analizy i interpretacji uzyskanych w toku pracy badawczej danych oraz wyniki badań dotyczące controllingu procesów w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research concerning the role and place of controlling in the system of business process management. In the first part of the paper there are contained theoretical considerations on controlling system's role in organizations. The second part of the article explains the importance of controlling in business process management system. The third, last part presents methodology of conducted research, ways of analysis and interpretation of data collected during research process as well as results of research dealing with controlling of processes in Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blikle A., Procesowy model przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 4, s. 29-32.
 2. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26-38.
 3. Gruchman G., Rysować, czy modelować?, "Computerworld" 1998, nr 43(359), s. 48-49
 4. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 16.
 5. Horowski W., Konowicz Ł., Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 5, s. 34-37.
 6. Kleniewski A., Podejście procesowe, "Problemy Jakości" 2004, nr 6, s. 15.
 7. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006, s.50-107.
 8. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000, s. 88.
 9. Porter M., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985, s. 37.
 10. Russell R. D., Developing a Process Model of Intrapreneurial Systems: A Cognitive Mapping Approach, ET&P, Baylor University 1999, s. 65-84.
 11. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 293-306.
 12. Skrzypek E., Jakość totalna a kaizen, "Problemy Jakości" 1994, nr 2, s. 17-20.
 13. Twaróg J., Tworzenie struktury procesowej, "Problemy Jakości" 2003, nr 11, s. 13-21.
 14. Vollmuth H., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 1996, s. 17-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu