BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Magdalena (Regis Sp. z o.o.; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka), Śmigielska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce
The Evolution of Private Brand in FMCG, in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2, s. 10-16, tabl., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Marka handlowa, Pozycjonowanie marki, Produkty szybko zbywalne, Rynek żywności
Brand, Private label, Brand positioning, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest proces ewolucji marki własnej detalistów na rynku artykułów szybkiej rotacji (fast moving consumer goods, FMCG) w Polsce. Starano się w nim wykazać, że rozwojowi struktur rynku FMCG i rosnącym wymaganiom konsumentom towarzyszyła zmiana w pozycjonowaniu marek własnych. Obok marek pozycjonowanych pod względem ceny pojawiły się marki good value for money i marki typu premium. Proces ten przebiegał podobnie jak w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, przy czym był on przesunięty w czasie o około sto lat i odbywał się znacznie szybciej. W tym momencie marki własne na rynku FMCG w Polsce weszły w ten sam etap rozwoju co w innych krajach, przy czym ich udział w wartości sprzedaży jest nadal znacznie niższy. Mają one zatem jeszcze potencjał wzrostu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the evolution process of private label products in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG), in Poland. It was attempted to show that the development in the FMCG market in Poland and the growing consumer demand were accompanied by the change in the positioning of private brands. Parallel to the brands positioned on price, emerged good value for money and premium brands. This process has been shifted in time, by about a hundred years and held much faster, compared to Western Europe. Nowadays, private brands in FMCG in Poland entered the same stage of development, but their share in total sales is still much lower than in the well developed markets of Western Europe. They have still significant growth potential in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański, T. (2001). Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Warszawa-Łódź: Wyd. Naukowe PWN.
 2. Gilbert, D. (1995). Retail Marketing Management. Harlow: Pearson Education.
 3. IBRKiK (2008). Handel Wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny. Warszawa: IBRKiK.
 4. Kiczmachowska, E. (2007). Pozycjonowanie marek należących do detalistów w Polsce. Marketing i Rynek, (9), 23-29.
 5. Kokoszka, I. i Karnaszewski, P. (2006). Satyra na bożą krówkę. Forbes, (7). Pozyskano z: http://www.forbes.pl/forbes (20.10.2013).
 6. Kumar, N. (1997). The Revolution in Retailing: from Market Driven to Market Driving. Long Range Planning, 30 (6), 830-835.
 7. Laaksonen, H. i Reynolds, J. (1994). Own Brands in Food Retailing across Europe. Journal of Brand Management, 2 (1), 34-46.
 8. Lubańska, A. (2011). Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 9. Małkowska-Borowczyk, M. (2011). Marki własne oraz ich wpływ na relacje w kanale marketingowym. W: B. Borusiak (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym (s. 257-265). Poznań: Wydawnictwo UEP.
 10. MGiP. (2005). Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r. Warszawa: MGiP.
 11. Perrey, J. i Spillecke, D. (2011). Retail Marketing and Branding. A Definitive Guide to Maximising ROI. John Wiley & Sons.
 12. Pindakiewicz, J. (2007). Marki dystrybutorów w tworzeniu wartości dla klientów. W: J. Szumilak (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla klienta. Kraków: Fundacja UE w Krakowie.
 13. Spyra, Z. (2007). Kanały dystrybucji: kształtowanie relacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 14. Steenkamp, J.E.M. i Dekimpe, M.G. (1997). The Increasing Power of Store Brands. Building Loyalty and Market Share. Long Range Planning, 30 (6), 917-930.
 15. UOKiK (2011). Raport produkty żywnościowe oferowane pod własną marką sieci handlowych. Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Handlową w roku 2011. Warszawa: UOKiK. Pozyskano z: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11321 (05.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu