BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena zakładów ubezpieczeniowych przez rolników - wyniki badań własnych
Evaluation of Insurance Companies by Farmers - the Results of Own Research
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 210-215, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Zaufanie, Zachowania klientów
Insurance companies, Insurance services, Trust, Customer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie opinii badanych rolników z trzech województw mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego na temat ubezpieczycieli, u których dokonywano zakupu produktów ubezpieczeniowych. Przedstawiono także wybrane czynniki, które były brane pod uwagę przy wyborze firmy ubezpieczeniowej. Badania przeprowadzono w 2013 roku. Stwierdzono, że badani rolnicy wykupują ubezpieczenia głównie w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. (ok. 60%), bez względu na to czy są to ubezpieczenia rolnicze, czy np. komunikacyjne. Wykazano, że ważnymi czynnikami decydującymi o wyborze konkretnego zakładu ubezpieczeń były m.in. cena, marka, zaufanie do zakładu ubezpieczeń, doświadczenia zdobyte w kontaktach z jego przedstawicielami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to present the opinions of farmers on insurance companies in the three voivodeships of mazowieckie, łódzkie and wielkopolskie. There were also presented selected factors that farmers take into account when choosing an insurance company. It was found that the surveyed farmers purchased insurance products primarily in PZU S.A. The majority of farmers represented by 60% of the researched population purchased insurance products offered by PZU, regardless of insurance type. It has been shown that the main factors determining the choice of a particular insurance company were among others: price, well-known brand, confidence in the insurance company, the experience gained in dealing with its representatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flejterski S. i in. (red.). 2005: Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa, 386.
 2. Gawrychowski M. 2012: PZU grozi wycofaniem się z polis rolniczych, Puls Biznesu,16.05.2012, 8.
 3. Hadyniak B., Monkiewicz J. (red.). 2010: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Tom 1, Wyd.Poltext, Warszawa, 130.
 4. Janc A. 2012: Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006-2012, [w:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie, Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Mat. Konferencyjne, 5 listopada 2012 r., Polska Izba Ubezpieczeń w Warszawie, 32.
 5. Maison D. 2013: Polak w świecie finansów, PWN, Warszawa, 11.
 6. Nowotarska-Romaniak B. 2013: Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 145 i 148.
 7. Płonka M. 2004: Marketing instytucji finansowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 31.
 8. Rojewski K. 2012: Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce, Przewodniczący Podkomisji PIU ds. Ubezpieczeń Rolnych, [w:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie, Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Mat. Konferencyjne, 5 listopada 2012 r. Polska Izba Ubezpieczeń w Warszawie.
 9. Ronka-Chmielowiec W. 2002: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa, 80.
 10. Szromnik A. 2001: Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 47.
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity, Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz.66 z późń. zm.
 12. Wicka A. 2013: Koszty ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERIA, t. XV, z. 5, s. 334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu