BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Zmiany produktywności pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce
Changes of Labor Productivity in Commodity Farms in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 222-226, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produktywność, Produktywność rolnictwa, Czynniki produkcji, Funkcja Cobba-Douglasa
Arable farm, Productivity, Agriculture productivity, Production factors, Cobb-Douglas function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena zmian produktywności całkowitej, przeciętnej i krańcowej czynnika pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce w pierwszych latach integracji z Unią Europejską, tj. w roku 2004 i 2005 oraz po pięciu latach członkostwa - w 2009 roku. Badania przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych empirycznych monitoringu polskiego FADN. Do badań wykorzystano metodę funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Z badań wynika, że w towarowych gospodarstwach rolnych po pięciu latach członkostwa Polski w UE nastąpił wzrost produktywności nakładów pracy ludzkiej. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and ASSESS total, average and extreme productivity changes regarding labor in commodity farms in Poland in first years of the European Union accession - 2004 and 2005; and also after five years of membership - in the years 2009. The researches were conducted based on data from polish FADN. Survey was made using of Cobb-Douglas production function. The results show that productivity of labor increase in examined rural farms after five years of Poland membership in the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Competitiveness Report 2008. 2009: European Commission Brussels, 7.
  2. Floriańczyk Z., Buks J. 2012: Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego, J. Agribus. Rural Dev., 3(25), 101-112.
  3. Goraj L., Sikorska M. A., Chmielewska B., Karwat-Woźniak B., Szczepaniak I., Drożdż J., Mańko S., Płonka R., Tarasiuk R. 2011: Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 48.
  4. Kołodziejczak A. 2010: Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 146.
  5. Niezgoda D. 1986: Ekonomika substytucji w rolnictwie, PWE, Warszawa, 59.
  6. Niezgoda D. 2009: Efektywność substytucji pracy ludzkiej kapitałem w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 314-319.
  7. Rychlik T., Kosieradzki M. 1978: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa, 123.
  8. Wójcik E. 2005: Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw rolniczych, [w:] D. Niezgoda (red.), Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KEiOA, Akademia Rolnicza Lublin, 487-506.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu