BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Elektrownie wiatrowe nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich - aspekt ekonomiczny
Wind Energy as a New Challenge for Rural Areas - the Economic Aspect
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 255-259, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Odnawialne źródła energii, Elektrownie wiatrowe, Energia wiatru
Rural areas, Renewable energy sources, Windfarms, Wind energy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było scharakteryzowanie jednego z odnawialnych źródeł energii, jakim jest energia wiatru. Na podstawie dostępnych danych liczbowych przedstawiono zasoby energetyczne wiatru zarówno na świecie, jak i w Polsce. W głównej mierze skupiono uwagę na wymiernych korzyściach inwestycji w farmy wiatrowe na terenach wiejskich. Po dokonanej analizie stwierdzono, że inwestycje w elektrownie wiatrowe niosą ze sobą liczne korzyści zarówno ekologiczne, jak również korzyści o wymiarze finansowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to characterize one of the renewable energy sources that is wind energy. On the basis of the available figures are presented for both wind energy resources in the world and in Poland. In the main, however, much attention has focused on the tangible benefits of investment in wind farms in rural areas. Following the analysis, it was found that investments in wind farms being numerous benefits to both biological as well as the benefits of financial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiewska G. 2010: Potencjał i rozwój energetyki wiatrowej na Pomorzu, [w:] Z. Brodziński, M. Kramarz, M.R. Sławomirski (red.), Energia odnawialna wizytówką nowoczesnej gospodarki, 172.
 2. Energetyka wiatrowa w Polsce. 2013: Raport PAIZ, listopad 2013, www.paiz.gov.pl.
 3. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. 2013: GUS, Warszawa, 20, 22.
 4. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w OZE w latach 2005-2013 potwierdzonej świadectwami pochodzenia. 2014: www.ure.gov.pl, dostęp: 2014 r.
 5. Mapa odnawialnych źródeł energii. 2014: www.ure.gov.pl, dostęp: 2014 r.
 6. Moc zainstalowana, www.ure.gov.pl, dostęp: 2014 r.
 7. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 2009: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 4.
 8. Ślężak E. 2009: Zaangażowanie gmin w tworzenie odnawialnych źródeł energii może przyspieszać lokalny rozwój i zmniejszać bezrobocie, Dziennik Gazeta Prawna, 29.07.2009, dostęp elektroniczny.
 9. Ustawa rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 89, poz. 625.
 10. Wartość inwestycji w energetykę wiatrową wyniesie 86 mld zł do 2020 r. 20134: DnB NORD, www.biznes. onet.pl, dostęp 29.07.2014.
 11. Żołądkiewicz A. 2013: Biogazownie rolnicze jako szansa dla polskie wsi, [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 222.
 12. www.wrota.warmia.mazury.pl.
 13. www.elektrownie-wiatrowe.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu