BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicki Mariusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Towards Theory of Dynamic Entrepreneurial Capabilities
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 19-24, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość organizacyjna, Zarządzanie strategiczne, Efektywność przedsiębiorstwa, Organizacje oparte na wiedzy
Dynamic capabilities, Management, Enterprise management, Organisational entrepreneurship, Strategic management, Enterprise effectiveness, Knowledge-based organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono dwa wewnętrznie spójne konstrukty - zdolności substancjalne i zdolności dynamiczne - przeprowadzając równocześnie dyskusję odnośnie do szerszych teoretycznych konsekwencji posługiwania się koncepcją dynamicznych zdolności w obszarze przedsiębiorczości. Najważniejszy jest tu wgląd w organizacyjne nośniki trwałej efektywności firmy. W zakończeniu rozważono, w jaki sposób scharakteryzowany model przyczynia się do naukowego postępu, począwszy od przedsiębiorczości organizacyjnej i zarządzania strategicznego, poprzez organizacyjne uczenie się i organizacyjną improwizację, a skończywszy na wysokiej efektywności organizacji. (abstrakt oryginalny)

Two internally consistent constructs - substantive capabilities and dynamic capabilities - are describe, along with a discussion of some broader implications of dynamic capabilities theory for the field of entrepreneurship, The core contribution of my paper is insight into organizational levers of sustainable firm effectiveness. I conclude by examining how the model contributes to literatures ranging from corporate entrepreneurship and strategic management to organizational improvisation, to high organizational effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur J.D., Busenitz L.W.: Dynamic Capabilities and Venture Performance: The Effect of Venture Capitalists. "Journal of Business Venturing" 2006, Vol. 21, p. 195-215.
 2. Barney J.B.: Is the Resource - based "View" a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, p. 41-56.
 3. Bratnicki M., Austen A., Zbierowski P.: Learning by Failure and real Options Reasoning in the Entrepreneurial Context: Lessons from Transition Economy. Paper Presented at the Twenty-Fourth Annual Entrepreneurship Research Conference, Madrid 2007.
 4. Eisenhardt K.M. & Martin J.A.: Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, p. 1105-1121.
 5. Gundry L.K., Kickul J.R.: Entrepreneurship Strategy. Changing Patterns in New Venture Creation, Growth, and Reinvention. Sage, Thousand Oaks 2007.
 6. Haber S., Reichel A.: The Cumulative Nature of the Entrepreneurial Process: The Contribution of Human Capital, Planning, and Environmental Resources to Small Venture Performance. "Journal of Business Venturing" 2007, Vol. 22, p. 119-145.
 7. Lockett A. , Thompson S.: Edith Penrose's Contributions to the Resource-based View: An Alternative Perspective. "Journal of Management Studies" 2004, Vol. 41, p. 193-203.
 8. Lumpkin G.T., Dess G.G.: The Effect of "Simplicity" on the Strategy -performance Relationship: A Note. "Journal of Management Studies" 2006, Vol. 43, p. 1583-1604.
 9. McKelvie A., Wiklund J. , Davidsson P.: A Resource - based View on Organic and Acquired Growth. In: Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Grow, Vol. 9. Entrepreneurship: Frameworks and Empirical Investigations from Forthcoming Leaders of European Research. Eds. J. Wiklund, D. Dimov, J.A. Katz, D.A. Shepherd. Elsevier, Amsterdam-Oxford 2006, p. 175-194.
 10. Miner A.S., Bassoff P., Moorman C.: Organizational Improvisation and Learning: A Field Study. "Administrative Science Quarterly" 2001, Vol. 46, p. 304-337.
 11. Winter S.G.: Understanding Dynamic Capabilities. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24, p. 991-995.
 12. Zahra S.A.. Sapienza H.J., Davidsson P.: Entreprenurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda. "Journal of Management Studies" 2006, Vol. 43, p. 917-955.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu